Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan zeventien pas gepromoveerde onderzoekers van de UvA en het AMC een Veni-subsidie toegekend. Het gaat om een subsidie van maximaal 250.000. Veni biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen.

NWO

De Veni-laureaten gaan onder andere onderzoek doen naar de behandeling van schizofrenie, mobiele apps, vrouwelijke politici in de media en mobiele chromosomen bij pathogene evolutie.

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 gehonoreerd.

De toekenningen

AMC

 • Dr. JanWillem Duitman (Geneeskunde): Hoe MMP-1 longfibrose verergert
  Longfibrose is een ernstige en dodelijke longaandoening waar weinig behandelopties voor zijn. Een recente doorbraak suggereert dat het eiwit genaamd MMP-1 mede deze ziekte veroorzaakt. Jan Willem Duitman gaat onderzoeken hoe MMP-1 deze kwalijke rol speelt en bepalen of het remmen van dit eiwit een mogelijke nieuwe behandelstrategie zou kunnen zijn.
   
 • Dr. Elsmarieke van de Giessen (Geneeskunde):  De juiste behandeling voorspellen bij schizofrenie
  Bij 20-35% van de patiënten met schizofrenie helpen antipsychotica niet. Zij zijn therapie resistent. Dit is voor hen een groot probleem. Elsmarieke van de Giessen gaat testen of een nieuw type MRI-scan en bloedbepaling kunnen voorspellen welke patiënten therapie resistent zijn, zodat zij sneller met de juiste medicijnen kunnen worden behandeld.
   
 • Dr. Balthasar Heesters (Geneeskunde): Hoe werken vaccinaties?
  Door tijdens meerdere rondes het beste antilichaam te selecteren kan het immuunsysteem steeds specifiekere antilichamen krijgen. Hierdoor werken sommige vaccins zo goed. Door het exacte mechanisme achter deze selectie te ontrafelen hoopt Balthasar Heesters te begrijpen waarom sommige vaccins beter werken dan anderen en met deze kennis vaccinaties te verbeteren.
   
 • Dr. Judy Luigjes (Geneeskunde): Behandelen van dwangmatig gedrag door verbeterde kalibratie van vertrouwen
  Er is nog weinig bekend over waarom patiënten met obsessieve-compulsieve stoornis en een gokstoornis niet kunnen stoppen met hun invaliderende compulsieve gedragingen. Een mogelijke reden is dat patiënten niet goed (on)zekerheid kunnen inschatten. Judy Luigjes onderzoeken hoe zekerheid betrokken is bij compulsieve gedragingen en hoe dit verbeterd kan worden.
   
 • Dr. Ir. Edwin van der Pol (Geneeskunde, Biomedical Engineering & Physics): Verstopte vingerafdruk van ziekten opsporen
  Hart- en vaatziekten, kanker en zwangerschapsvergiftiging kunnen eerder worden voorspeld aan de hand van minuscule vingerafdrukken die in het bloed verstopt zitten. In dit project gaat Erwin van der Pol de technologie ontwikkelen om deze waardevolle vingerafdrukken razendsnel op te sporen en in te zetten als een inlichtingendienst van het menselijk lichaam.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 • Dr. Pauline Rossi (Economie): De rijken hebben geld, de armen hebben kinderen
  Pauline Rossi onderzoekt hoe mensen beslissingen nemen over het aantal kinderen en over hun uitgaven aan de gezondheid van hun kinderen in Afrika. Ze bespreek de implicaties voor bevolkingsgroei.

Faculteit der Geesteswetenschappen

 • Dr. Anne Helmond (Mediastudies): App ecosystemen: een kritische geschiedenis
  Mobiele apps zijn een belangrijke vorm van digitale media, maar onderzoekers weten weinig over hun ontwikkeling. Anne Helmond beoogt in dit project nieuwe digitale methoden te ontwikkelen om de geschiedenis van een enkele app, een verzameling van apps, app stores en app-ecosystemen te schrijven.
   
 • Dr. Lukas Verburgt (Wijsbegeerte): Een nieuwe theorie van revolutionaire wetenschappelijke verandering
  Binnen het project van Lucas Verburgt wordt op basis van originele casestudies van de Tweede Wetenschappelijke Revolutie een nieuwe theorie van de rationaliteit van revolutionaire wetenschappelijke verandering geformuleerd door recente trends binnen de geschiedenis en filosofie van de wetenschap samen te brengen met centrale inzichten uit de hedendaagse filosofie.
   
 • Dr. meLê Yamomo (Theaterwetenschap): Beluisterde moderniteit in vroege opnames uit Zuidoost-Azië
  Ons begrip van de ervaring van moderniteit beperkt zich veelal tot het zichtbare en leesbare. Melê Yanomo onderzoekt echter hoe moderniteit werd gehoord en beluisterd in Zuidoost Azië door de komst van vroege geluidstechnologieën in de periode 1890-1950.

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

 • Dr. Kobe De Keere (Sociologie): Aannemen op smaak: de rol van cultureel kapitaal bij sollicitatieprocedures
  Het selecteren van een juiste kandidaat voor een job vacature is een moeilijk proces dat gepaard gaat met onzekerheid en waarvan de uitkomst vaak onvoorspelbaar lijkt. Kobe Keere wil nu, op een vergelijkende manier, onderzoeken hoe belangrijk de rol van cultureel kapitaal is bij het succesvol doorstaan van sollicitatie procedures
   
 • Dr. Maarten Marsman (Psychologische Methodenleer): De psychometrie van leren
  Onderzoekers hebben met succes belangrijke fenomenen beschreven in onderwijskundig meten, maar nagelaten te verklaren waarom deze effecten zich voordoen. Een nieuwe theorie van cognitieve ontwikkeling verklaart de geobserveerde fenomenen en biedt cruciale inzichten in hoe onderwijs de ongewenste effecten kan overwinnen.
   
 • Daphne van der Pas (Politicologie): Vrouwelijke politici in de media: andere stijl of andere weergave?
  Vrouwelijke politici komen vaak anders in de media dan mannelijke politici. Komt dit doordat journalisten andere aannames maken bij vrouwelijke politici? Of gedragen vrouwelijke politici zich anders naar de media toe? Daphne van de Pas bekijkt hoe mannelijke en vrouwelijke politici zichzelf presenteren, hoe de media over hen berichten en waarom.
   
 • Dr. Fabio Wolkenstein (Politicologie): Het democratiseren van Europa door transnationale partijdigheid
  Fabio Wolkenstein onderzoekt een wijze van populaire organisatie die belooft te helpen de gewone burgers de democratische controle van de EU te krijgen — transnationale partijdigheid. Het project verduidelijkt wat transnationale partijdigheid is, waarom dat van belang, en hoe het kan lukken.

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica

 • Dr. Alexandre Belin (Theoretische Natuurkunde): Aan welke eisen moet een verenigde theorie van kwantumzwaartekracht voldoen?
  Kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie zijn twee fundamentele bouwstenen van de natuurkunde. Het verenigen van deze twee is een van de grootste uitdagingen in de moderne fysica. Gebruikmakend van de holografische dualiteit, stelt Alexandre Belin een systematische studie voor naar de criteria waar een verenigde theorie van kwantumzwaartekracht aan moet voldoen.
   
 • Dr. Like Fokkens (Systeembiologie): De kosten en voordelen van mobiele chromosomen bij pathogene evolutie
  Schimmels vormen een toenemende bedreiging voor onze gezondheid en voedselvoorziening. Sommige schimmels wisselen onderling chromosomen uit. Like Fokkens wil onderzoeken hoe het krijgen van een mobiel chromosoom de rest van het schimmelgenoom beïnvloedt. Zo kan de bijdrage van mobiele chromosomen in het ontstaan van nieuwe pathogenen beter ingeschat worden.
   
 • Dr. Michael Walter (Natuurkunde): Quantumbits in ruimte en tijd
  De laatste jaren hebben natuurkundigen geopperd dat ruimte en tijd samen worden gehouden door quantumverstrengeling, een geheimzinnig verschijnsel dat ook quantumcomputers mogelijk maakt. De om dit te toetsen en nieuw licht te werpen op de structuur van ruimte en tijd. Michael Walter ontwikkelt nieuwe theoretische gereedschappen.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • Dr. Anniek de Ruijter (Europees Recht): EU constitutionele kader om te reageren op menselijke gezondheidsrampen
  De internationale verwevenheid van onze wereld creëert toenemende mogelijkheden voor het vernietigende effect van de verspreiding van infectieziekten en bio-terroristische bedreigingen. De EU krijgt steeds meer macht om deze bedreigingen het hoofd te bieden. Het onderzoek van Anniek de Ruijter heeft het doel om het EU constitutionele kader hiertoe te verbeteren

Vernieuwingsimpuls

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.