Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA-wetenschappers zitten overal: van het lab aan Roeterseiland tot de Noordpool en van Jordanië tot de Verenigde Staten. Of, zoals Marc Heerdink, in Oxford, Verenigd Koninkrijk. Aan de beroemde Universiteit van Oxford doet hij onderzoek naar de rol die emotionele uitingen spelen in het uit elkaar vallen van groepen. Hoe ziet een typische werkdag er voor hem uit? En wat is het meest bijzondere dat hij tot nu toe heeft meegemaakt tijdens zijn onderzoek in het buitenland?

x
Foto: Marc Heerdink

‘Ik ben Marc Heerdink, universitair docent sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik doe onderzoek naar de gevolgen van emotionele uitingen binnen en tussen groepen, waarbij ik vooral geïnteresseerd ben in de gevolgen voor normatief en non-normatief gedrag van individuele groepsleden, en de gevolgen voor de groepsstructuur als geheel.’

NWO Rubicon-subsidie

‘Ik heb een NWO Rubicon subsidie gekregen om een jaar te kunnen werken aan de Universiteit van Oxford, en meer specifiek in het Oxford Centre for the Study of Intergroup Conflict (OxCSIC) van prof. Miles Hewstone. Deze onderzoeksgroep doet onderzoek naar relaties tussen sociale groepen in brede zin, en naar de gevolgen van (allerlei vormen van) contact tussen leden van verschillende groepen in het bijzonder. Ik ben pas twee weken geleden begonnen, dus ik sta dus nog helemaal aan het begin van mijn verblijf hier!

Veel van het onderzoek dat gedaan wordt binnen het OxCSIC richt zich op de omstandigheden waaronder contact de relaties groepen verbetert. Mijn eigen onderzoeksproject richt zich eigenlijk op de andere kant van de medaille: ik kijk naar de rol die emotionele uitingen spelen in het uit elkaar vallen van groepen. In het bijzonder kijk ik naar hoe het uiten van bepaalde negatieve emoties bijdraagt aan het ontstaan van twee kampen met extreme, tegengestelde posities in online discussies. Hiermee hebben we dus een mooie, complementaire onderzoeksinteresse en ik hoop dan ook dat we samen weer een stapje verder kunnen komen in het begrijpen van de omstandigheden waaronder contact een positieve of negatieve invloed heeft op de relaties tussen en binnen groepen.’

Goede koffie

‘Omdat ik pas net begonnen heb, bestonden mijn dagen tot nu toe voornamelijk uit het afspreken met mogelijke samenwerkingspartners en het uitzoeken van hoe allerlei zaken geregeld zijn: hoe dien ik een aanvraag in bij de ethische commissie? Is er een rekencentrum en hoe kan ik daar eventueel toegang toe krijgen? En, niet onbelangrijk: hoe kom ik aan goede koffie?

Gezien de korte tijd dat ik hier ben, heb ik inhoudelijk nog weinig baanbrekende ontdekkingen gedaan. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is te zien hoe vooruitstrevend er hier gedacht wordt over onderzoek. Er wordt volop geëxperimenteerd met allerlei nieuwe onderzoeksmethoden en technieken en er heerst een enorme positiviteit en 'can do'-mentaliteit. Ik vind het dan ook heel inspirerend om hier een tijdje door te brengen!’

Meer Groeten uit...