Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Promovendi vormen de nieuwe generatie wetenschappers. Speciaal voor hen werd aan het begin van het lustrumjaar van de UvA een nieuw type beurs gelanceerd: de lustrumbeurs. Een beurs die, gezien het grote aantal aanvragen, duidelijk voorziet in een behoefte.

Om het initiatief van deze beurs na dit lustrumjaar te kunnen voortzetten, gaat deze week, in samenwerking met het Amsterdams Universiteitsfonds, een fondsenwervingscampagne van start.

Internationale ervaring

Wetenschappers werken in een internationale omgeving. Voor jonge onderzoekers is het opdoen van internationale ervaring dan ook van groot belang voor hun toekomst. Naar het buitenland gaan is echter kostbaar. De onderzoeksbudgetten van de promovendi zijn vaak niet ruim genoeg en hun eigen middelen beperkt. Dit jaar ontvangen 22 promovendi een lustrumbeurs. Zij gaan onder andere onderzoek doen aan gerenommeerde onderzoeksinstituten en vergroten op deze manier hun kennis en internationale netwerk.

Twee promovendi aan het woord

Noëlle Payton
Noëlle Payton, promovendus aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Foto: Jan Reinier van der Vliet)

‘Deze beurs is voor mij een uitkomst, zowel voor mijn onderzoek als voor mijn ontwikkeling in het internationale werkveld. Externe beurzen voor promovendi zijn schaars en vaak beperkt tot een specifiek onderwerp van studie. Ik gebruik de beurs om bij de School of Industrial and Labor Relations van Cornell University data te verzamelen voor mijn onderzoek naar de keuzes die werkgevers maken in de organisatie van arbeid, en case studies te doen van bedrijven in de VS.’

Dorinth van Dijk
Dorinth van Dijk, promovendus aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde  (Foto: Ineke Oostveen)

‘Ik ben ontzettend blij dat de beurs aan mij is toegekend, omdat dit mij de kans geeft een bezoek van drie maanden te brengen aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ik richt mij in mijn promotieonderzoek met name op de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt. Bij het MIT kan ik onderzoek uitvoeren met internationale data op het gebied van commercieel vastgoed. Het verblijf in de VS biedt mij niet alleen inhoudelijke verdieping van mijn onderzoek, maar zorgt er ook voor dat ik een betere afweging kan maken bij het bepalen van mijn carrièrepad na de promotie. Een structurele beurs voor promovendi is belangrijk om de mogelijkheid van buitenlandervaring te vergroten.’

Blijvende steun

De UvA wil ook na dit lustrumjaar steun blijven bieden aan promovendi die over onvoldoende middelen beschikken om internationale ervaring op te doen. Om een speciale beurs voor promovendi in stand te kunnen houden, start in samenwerking met het Amsterdams Universiteitsfonds een wervingscampagne.

Doneren is mogelijk via de website van het Amsterdam Universiteitsfonds. Hier is ook meer informatie te vinden over de beurs en over de promovendi die dit jaar zijn geselecteerd.