Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Louise Gunning-Schepers, universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de UvA en voormalig voorzitter van het College van Bestuur UvA-HvA, is op vrijdag 1 september door de gemeente Amsterdam onderscheiden met de Zilveren Medaille.

Foto: Daniël Rommens, Folia

Locoburgemeester Kajsa Ollongren reikte de medaille aan haar uit. Gunning ontvangt de gemeentelijke onderscheiding voor haar buitengewone verdiensten voor Amsterdam, in het bijzonder voor haar grote bijdrage aan de Amsterdamse gezondheidszorg, kinderopvang en wetenschap.

Als bestuursvoorzitter van de UvA en de HvA heeft Gunning volgens de gemeente een wezenlijke bijdrage geleverd aan de positionering van Amsterdam als kennisstad, zowel nationaal als internationaal, en als vestigingsstad voor bedrijven en internationaal talent. Daarnaast heeft zij in tijden van crisis zich bekwaam en betrokken getoond. Dat deed zij onder meer in haar functie bij het AMC tijdens de nasleep van de Bijlmerramp in de jaren negentig en begin 2001 bij de nieuwjaarsbrand in Volendam, maar vooral in haar rol als voorzitter van Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam begin 2011.

Gunning heeft sinds haar benoeming tot hoogleraar Sociale geneeskunde in 1991 tal van invloedrijke posities bekleed, binnen en buiten de UvA. Zij was voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en decaan van de Faculteit der Geneeskunde aan de UvA, en voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en de HvA. Ook was zij voorzitter van de Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. Daarnaast was Gunning lid van verschillende adviesraden en commissies, onder meer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Tegenwoordig is Gunning universiteitshoogleraar. Dit hoogleraarschap is een bijzondere functie binnen de universiteit met als doel een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen. Naast het universiteitshoogleraarschap is Gunning president-commissaris van de Schiphol Group en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.