Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Met ingang van 1 oktober 2017 is prof. dr. Edith Hooge door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de UvA. De benoeming is voor een periode van 4 jaar. Prof. dr. Gerard Mols is benoemd voor een tweede termijn in de RvT.

Edith Hooge is op voordracht van de medezeggenschapsraden van de UvA (COR en CSR) benoemd en geniet daarmee, aldus de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), ‘het bijzondere vertrouwen van de medezeggenschap'. Zij neemt hiermee de rol over van Gerard Mols, die deze positie ruim vier jaar heeft bekleed.

Breanndán Ó Nualláin, namens de COR en de CSR: 'Edith Hooge heeft niet alleen veel expertise op het gebied van besturen in het hoger onderwijs en kennis van ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs, maar is ook toegankelijk en we hebben vertrouwen dat ze de rol van het lid van de raad van toezicht met speciaal vertrouwen goed in kan vullen. We willen Gerard Mols bedanken voor zijn invulling van deze rol over de laatste vier jaar.'

Edith Hooge

Edith Hooge (1967) behaalde haar doctoraat Onderwijskunde aan de UvA. Ze is hoogleraar en directeur van het GovernanceLAB bij TIAS, Tilburg University en bekleedt de leerstoel ‘Boards and Governance in Education’. Zij doet onderzoek naar toezicht, bestuur en verantwoording in onderwijs en andere non-profit sectoren en is ruim vijftien jaar betrokken bij het ontwerpen en onderzoeken van governance codes. Hooge is lid van de RvT van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij voorzitter van de Governance Innovatie- en Adviescommissie Zorg en maakt zij deel uit van de visitatiecommissie Rechtspraak.

Gerard Mols

Gerard Mols (1951) studeerde Rechtsgeleerdheid in Utrecht, waar hij ook promoveerde. Hij werkte enige jaren als advocaat in strafzaken en was docent Strafrecht aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht (UM). In 1986 werd hij benoemd tot hoogleraar Strafrecht aan de UM en in 1992 tot decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid. In 2004 werd Mols benoemd tot Rector Magnificus van de UM, een functie die hij tot september 2012 vervulde. Hij is nu actief als hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht aan de UM en is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast is Mols voorzitter van de Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool.   

Over de Raad van Toezicht

De RvT bestaat per 1 oktober 2017 – naast Hooge en Mols - uit mr. Marise Voskens (voorzitter), drs. Rob Becker MBA en prof. dr. Pauline Meurs. De RvT houdt onafhankelijk toezicht op het bestuur van de universiteit, benoemt de leden van het College van Bestuur en staat het College waar nodig met raad bij. Belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het bestuurs- en beheersreglement moeten goedgekeurd worden door de Raad.

De Raad van Toezicht is verheugd met de benoemingen. ‘Deze versterking van de bezetting van de Raad en de breedte aan ervaring en kennis van de individuele leden, zal het toezicht en de besluitvorming ten goede komen‘, aldus de voorzitter.