Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De instroom van nieuwe bachelorstudenten aan de UvA is dit studiejaar toegenomen, blijkt uit de voorlopige cijfers. Met 6.271 nieuwe eerstejaars bij de bacheloropleidingen dit jaar tegenover 5.522 in het studiejaar 2016-2017 gaat het om een toename van 14%. Die toename bestaat bijna helemaal uit internationale studenten. Het betreft de voorlopige cijfers per 1 oktober 2017. Pas in februari 2018 zijn de definitieve cijfers bekend.

-
Foto: UvA

De instroom in de masterfase is nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar: 5.412 dit jaar tegenover 5.336 vorig jaar.

Internationale studenten

De instroom van internationale studenten in de bacheloropleidingen is gegroeid van 831 vorig jaar naar 1.516 dit jaar: een stijging van 82%. Van die 1.516 nieuwe internationale bachelorstudenten zijn er 1.068 afkomstig uit de EU.

De instroom is vooral groot bij de bachelors die (soms voor het eerst) Engelstalig onderwijs bieden: Business Administration (331 internationale studenten), Economics and Business (239), Communicatiewetenschap (186), Politicologie (113) en Media en informatie (86). Ook bij de bacheloropleidingen Literatuurwetenschap en Taalwetenschap is de instroom uit het buitenland relatief hoog met respectievelijk 62 en 31 internationale studenten dit studiejaar.

Bij de masteropleidingen zijn er 1.205 nieuwe internationale studenten (van wie 782 uit de EU); dat waren er vorig studiejaar 1.273.

Totale studentenaantal

Het totale aantal ingeschreven studenten aan de UvA is met 5% gestegen naar 32.631; vorig jaar waren er in totaal 30.988 ingeschrevenen.