Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Onderwijsvisie uit 2012 is vernieuwd. Door nieuwe uitdagingen was bijstelling en aanscherping van de vorige versie nodig. In vier ambities wordt geschetst welke kant de UvA de komende jaren op wil. De geactualiseerde Onderwijsvisie kwam tot stand na uitgebreide consultatierondes binnen de UvA-gemeenschap.

College studenten
Foto: Sander Nieuwenhuys

De hoofdthema’s van de vorige Onderwijsvisie blijven van toepassing. Het onderwijs aan de UvA is onderzoeksintensief, gericht op academische vorming en geeft gestalte aan differentiatie en specialisatie.

‘Ik ben blij met deze geactualiseerde Onderwijsvisie,’ vertelt rector magnificus Karen Maex.  ‘Er worden belangrijke onderwerpen aangestipt: de gelijkwaardigheid tussen onderwijs en onderzoek; de toegankelijkheid van de universiteit; onderzoeksintensief onderwijs en onze keuze om in te zetten op blended learning. Met de Onderwijsvisie kunnen we als universiteit de komende jaren grote stappen zetten.’

Vier ambities

Na consultatierondes binnen de UvA-gemeenschap – onder meer aan de hand van rondetafelgesprekken en door feedback via consultatieplatform ‘Denk Mee’ – zijn vier ambities geformuleerd.

  1. De UvA richt zich op de ontwikkeling van gemotiveerde en ambitieuze studenten door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs.
  2. De UvA is een brede onderzoeksintensieve universiteit die studenten opleidt om met kennis en kunde te floreren in een steeds complexere wereld.
  3. De UvA streeft ernaar een open én diverse gemeenschap te zijn waarin alle studenten zich thuis voelen en gelijke kansen krijgen.
  4. De UvA belegt de verantwoordelijkheid van het onderwijs zo dicht mogelijk bij docenten met veel aandacht voor ondersteuning, kennisdeling en docentprofessionaliteit.