Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Uit een recente meting van de participatiewet is gebleken dat bij de UvA op dit moment 100 banen worden vervuld door mensen met een arbeidsbeperking. De UvA loopt hiermee voor op de jaarlijks te realiseren aantallen.

Participatiebanen UvA

Projectleider Annemarie Vis-Bot vertelt: “Begin 2013 is in het sociaal akkoord afgesproken om mensen die tot dan toe te weinig kansen kregen op de reguliere arbeidsmarkt, wel dit perspectief te bieden. Hierbij werd afgesproken dat eind 2023 25.000 banen in de overheidssector voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd zouden moeten zijn.”

Samenwerking met Pantar

Eind juli 2013 tekende de UvA een samenwerkingsovereenkomst met reïntegratiebureau Pantar Amsterdam om een gezamenlijk werk-leerbedrijf op te richten. Deze samenwerking paste goed bij de visie van de UvA dat iedereen een kans moet krijgen om te leren.

Wil van Zijl, afdelingshoofd Roeterseiland bij Facility Services, is de spil in de samenwerking met Pantar. Vijf jaar geleden stond zij voor een grote uitdaging toen de campus op het Roeterseiland grootschalig verbouwd ging worden. Samen met Pantar heeft zij de leer-werk trajecten vormgegeven.

Van Zijl: “In een periode van 10-12 maanden krijgen mensen de kans om werkervaring op te kunnen doen bij de UvA. Het gaat daarbij om werkzaamheden als schoonmaken van keukens, afvalstroombeheer, het onderhouden van het terrein, het klaarzetten van evenementen en zaalbeheer. Ook is een aantal mensen werkzaam als fietscoach, waarbij zij medewerkers en studenten begeleiden waar zij hun fiets kunnen neerzetten.”

Win-win situatie

De samenwerking pakt voor beide partijen heel positief uit. Van Zijl: “De mensen met een arbeidsbeperking werken graag bij de UvA, ze zijn gemotiveerd en trots, en er is een goede sfeer. Mensen mogen fouten maken, maar als het nodig is corrigeren zij elkaar ook. Het wordt in ieder geval altijd met begrip opgelost.”

Ook de medewerkers zien dat de inzet toegevoegde waarde heeft. “Door de samenwerking met Pantar kunnen we voor hetzelfde budget meer kwaliteit leveren, omdat we meer mensen kunnen inzetten. De medewerkers merken bijvoorbeeld dat de keukentjes dagelijks schoon zijn. Daardoor is de zichtbaarheid en bekendheid in de organisatie ook groter geworden”, aldus Van Zijl.

Doordat er in de afgelopen jaren met de komst van nieuwe faculteiten steeds meer werkzaamheden bij kwamen, is de samenwerking in de afgelopen jaren verder uitgebouwd, wat ertoe heeft geleid dat in september 2017 de mijlpaal van 100 banen voor mensen met een arbeidsbeperking werd bereikt.

Doelstelling

HR-directeur Lucas van Wees is ook trots op dit succes. “Dit resultaat is des te indrukwekkender omdat bij een tussentijdse meting bleek dat in de sector overheid de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet is gehaald en zelfs ten opzichte van 2015 het aantal banen achteruit was gegaan. Voor de UvA betekent de doelstelling in het sociaal akkoord dat er eind 2019 72,5 banen gerealiseerd moeten worden; een aantal dat dus nu al is bereikt.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Van Wees benadrukt de maatschappelijke betrokkenheid van de UvA op het terrein van de arbeidsparticipatie. “Met de komst van de participatiewet en de banenafspraak is de UvA de mogelijkheden nader gaan bekijken om een meer inclusieve werkgever te worden voor mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Samen met de werknemersorganisaties in het lokaal overleg (UCLO) zijn drie specifieke doelgroepen geselecteerd waarvoor extra inspanningen worden geleverd. Naast de medewerkers uit het werk-leerbedrijf, zijn dat ook academisch geschoolde vluchtelingen en jonggehandicapte (Wajong) alumni.”

Meer banen

Vis-Bot wijst erop dat het realiseren van 100 banen niet betekent dat het onderwerp geen aandacht meer behoeft. Zij roept leidinggevenden dan ook op na te blijven denken over het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking. “We hebben een mooie mijlpaal bereikt; op naar de volgende!”