Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft elf wetenschappers van UvA en AMC ieder 1,5 miljoen euro toegekend om de komende vijf jaar onderzoek te doen. De Vici-subsidie is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. Met de premie kunnen de wetenschappers een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen.

NWO

In totaal ontvingen 35 wetenschappers een Vici-subsidie. De wetenschappers doen op verschillende gebieden onderzoek. Binnen de Vici zijn wetenschappers namelijk vrij om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor financiering. Het gaat onder meer om onderzoek naar of ouders ‘onder de huid van hun kinderen kunnen kruipen’; of indirecte aansprakelijkheid voldoende is bij mensenrechtenschendingen, en waarom, wanneer en hoe bepaalde migranten zichzelf als ‘vluchteling’ gingen benoemen.

De toekenningen

Prof. dr. David Amodio (Psychologie): Hoe worden vooroordelen impliciet? Een account voor sociale cognitieve neurowetenschap

Hoe beïnvloedt blootstelling aan racistische uitlatingen iemands eigen impliciete (onbewuste) vooroordelen? Hoewel het bestaan van impliciete vooroordelen uitgebreid is gedocumenteerd, blijft het proces waardoor zij ontstaan een mysterie. Met behulp van een integratieve sociaal-cognitief-neurowetenschappelijke benadering toetst Amodio een nieuw model van de ontwikkeling en gedragsmatige expressie van impliciete vooroordelen.

Dr. Sarah Bracke (Sociologie): Gender en seksualiteit in Europa’s moslimvraagstuk

Islam in Europa wordt steeds meer besproken op een manier die aan ‘het Jodenvraagstuk’ doet denken. Bracke onderzoekt in dit project dergelijke gelijkenis, evenals belangrijke verschillen, en de onderliggende culturele dynamiek waarop deze zouden kunnen wijzen. Ze kijkt in detail naar de cruciale rol van gender en seksualiteit in Europa's 'moslimvraagstuk’.

Dr. Ulle Endriss (Institute for Logic, Language and Computation): Collectieve informatie

Het samenvoegen van door verschillende personen aangeleverde informatie speelt een belangrijke rol in diverse gebieden van de wetenschap. Voorbeelden zijn de tijdens een verkiezing ingediende stembiljetten of de antwoorden op een enquête. Het project van Endriss is gericht op de ontwikkeling van een algemene aanpak voor het verwerken van zulke collectieve informatie.

Prof dr Birte Forstmann (Psychologie): De hersenen op diepte: een modelgebaseerde cognitieve neurowetenschappelijke benadering van de menselijke subcortex

Onder de hersenschors ligt de subcortex, een relatief onontdekt deel van de hersenen waarvan slechts 7% is terug te vinden in standaard MRI-atlassen. Forstmann onderzoekt hoe cognitieve, limbische en motorprocessen worden geïmplementeerd in de subcortex van de mens. Haar doel is om nieuwe doelstructuren voor diepe hersenstimulatie te identificeren.

Prof. dr. Geert Janssen (Geschiedenis): De uitvinding van de vluchteling

Vluchtelingen zijn van alle tijden, maar worden in Europa voor het eerst als zodanig omschreven sinds de vroegmoderne tijd (1450-1750). Janssen zoekt in dit project uit waarom, wanneer en hoe bepaalde migranten zichzelf als ‘vluchteling’ gingen benoemen en welke gevolgen dit had voor de opkomst van empathie, humanitaire hulp en staatsvorming.

Dr. Joeri van Leeuwen (ASTRON/UvA, Sterrenkunde): Het nieuw zichtbare heelal

Het blijkt dat ruimte en tijd zelf ook “spul” zijn, dat kan rekken en buigen. Die buiging is onze bekende zwaartekracht. Net als andere buigbare zaken kan deze ruimtetijd ook golven. Door bij de volgende waarnemingen van zwaartekrachtsgolven snel met gevoelige radiotelescopen te kijken, wil Van Leeuwen bepalen waar zwaartekrachtsgolven vandaan komen.

Prof. dr. Willem Mulder (AMC, Medische Biochemie): Nanobiologische training van het aangeboren immuunsysteem op ziekten te bestrijden

Immunotherapie stelt het immuunsysteem in staat om haar natuurlijke rol te vervullen, om ziekte te bestrijden. Mulder richt zich op het ontwikkelen van nanobiologics die het recent ontdekte geheugen van het aspecifieke, aangeboren immuunsysteem (‘trained immunity’), programmeren om orgaan afstoting te voorkomen, of kanker te bestrijden.

Prof. dr. Geertjan Overbeek (Pedagogiek): Als Mama en Papa Onder Je Huid Kruipen…

Overbeek bekijkt in dit onderzoek of ouders onder de huid van hun kinderen kunnen kruipen. Met bewezen effectieve opvoedingsinterventies voor risicogezinnen proberen de wetenschappers opvoeding zodanig te verbeteren dat dit leidt tot een veranderde genexpressie. Dit leidt mogelijk tot verbeterde stress reactiviteit en minder probleemgedrag in kinderen.

Prof. Dr. Rogier Sanders (AMC, Medische Microbiologie): B cellen trainen om breed neutraliserende hiv antistoffen te ontwikkelen

De meeste vaccins tegen virussen wekken beschermende antistoffen op. Dit lukt echter nog niet met de huidige vaccins tegen hiv. Sommige hiv-geïnfecteerde mensen maken wel zulke beschermende antistoffen en deze patiënten gaan als voorbeeld dienen om een hiv-vaccin te ontwikkelen.

Prof. dr. mr. Göran Sluiter (Rechtsgeleerdheid): Heroverweging van de buitengrenzen van secundaire aansprakelijkheid voor internationale misdrijven en ernstige mensenrechtenschendingen

Indirecte aansprakelijkheid gaat over het afleggen van verantwoording in geval van helpen bij onrechtmatig handelen. In dit onderzoeksproject onderzoekt Sluiter of indirecte aansprakelijkheid voldoende is bij mensenrechtenschendingen. Het heeft als doel het recht en de praktijk van indirecte aansprakelijkheid aan te passen -te verbreden- aan wat bescherming van mensenrechten vereist.

Prof. dr. Noam Zelcer (AMC, Medische Biochemie): SPRING en RING in vet metabolisme

Ons lichaam heeft cholesterol en vetten nodig, maar te veel daarvan kan metabolische- en hart- en vaatziekten veroorzaken. Zelcer gaat samen met collega’s de door hen ontdekte genen SPRING en RING-finger-145 bestuderen, aangezien ze de aanmaak van cholesterol en vetten reguleren. Zij willen op basis van dit onderzoek nieuwe behandelmethoden ontwikkelen.

Vernieuwingsimpuls: over de Vici

De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De Vici-financiering is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee instrumenten zijn de Veni-financiering (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-financiering (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie).