Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Een aangifte van een strafbaar feit door een burger leidt niet tot een strafvervolging. De officier van justitie kan beslissen dat de zaak niet aan de rechter wordt voorgelegd, maar wordt geseponeerd. Tegen deze beslissing kan de belanghebbende zich op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering beklagen bij het gerechtshof. In een nieuw boek doen rechtsgeleerden van de UvA en het Openbaar Ministerie (OM) verslag van een onderzoek naar de praktijk van deze beklagprocedure en de kwaliteit van het werk van het OM.

Beklag over niet vervolgen

De centrale vraag in het onderzoek is of het werk van het Openbaar Ministerie in de beklagprocedure beantwoordt aan de kwaliteitseisen die daaraan mogen worden gesteld. De auteurs - onder wie Dirk Korf, Annemieke Benschop en Miranda de Meijer van de UvA - deden een kwantitatieve analyse van beklagzaken over de jaren 2010-2014. Daarnaast voerden zij een uitvoerig dossieronderzoek uit en interviewden ze functionarissen die betrokken zijn bij de afhandeling van beklagzaken.

Het boek Beklag over niet vervolgen is verschenen in de 'OM-reeks', een reeks bestemd voor praktijkjuristen (wetenschappers, rechters, officieren, juridische medewerkers en studenten) en diegenen die in meer wetenschappelijke zin in strafrecht geïnteresseerd zijn.

Publicatiegegevens

Annemieke Benschop, Dirk Korf, Miranda de Meijer, Joep Simmelink en Ton Willemsen: Beklag over niet vervolgen. Hoe gaat het Openbaar Ministerie om met art. 12 Sv-zaken? (Boomjuridisch, 2018). ISBN: 978‐94‐6290‐452‐1