Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De European Research Council (ERC) kent prestigieuze Advanced Grants toe aan UvA-hoogleraren Hal Caswell en Dennis Rodgers. De subsidie, die per project respectievelijk 1,2 en 2,5 miljoen euro bedraagt, wordt toegekend op basis van wetenschappelijke excellentie van de wetenschapper én het onderzoeksvoorstel. In beide projecten staat dynamiek centraal: bij bioloog en demograaf Caswell gaat het om de dynamiek van verwantschap, bij sociaal-antropoloog Rodgers om die van bendes.

ERC logo
dhr. prof. Hall Caswell, medewerker FNWI, hoogleraar Mathematical Demography and Ecology
Hal Caswell (foto: Jeroen Oerlemans)

Demografie van verwantschap

Het project van Hal Caswell, hoogleraar Mathematische demografie en ecologie, is getiteld The Formal Demography of Kinship and Family.

Ieder individu is verbonden met een netwerk van verwanten - haar/zijn familie in breedste zin - dat zich ontwikkelt en verandert naarmate het individu ouder wordt. Familienetwerken hebben invloed op demografische, economische en gezondheidsgerelateerde aspecten van het leven en de samenleving. Ondanks hun onmiskenbare belang, bestaat er opmerkelijk weinig formele theorie om aan te tonen hoe verwantschapsdynamiek wordt bepaald door sterfte, vruchtbaarheid en andere variabelen.

In zijn project gaat Caswell daarom een nieuw en uitgebreid wiskundig model ontwikkelen voor verwantschap, dat toepasbaar zal zijn op elke soort verwantschap in elke populatie. Het model zal op het niveau van het individu, cohort en populaties tot nieuwe inzichten leiden. De wiskundige methoden zullen gebaseerd zijn op de innovatieve ontwikkeling van gekoppelde systemen van matrixpopulatiemodellen en hun stochastische tegenhangers, op variantie-onderverdeling binnen en tussen leeftijden, en op stochastische modellen met beloningen. Caswells matrixmethoden zullen leiden tot resultaten die alle nu in gebruik zijnde methoden ver overtreffen en kunnen gemakkelijk worden geïmplementeerd in matrixgerichte statistische software.

Het is de tweede keer dat Caswell een Advanced Grant van de ERC heeft ontvangen. Vijf jaar geleden kende de ERC de grant aan hem toe voor zijn project ‘Individual stochasticity and population heterogeneity in plant and animal demography’. Dit onderzoek rondde hij onlangs af.

Rodgers, Dennis, hoogleraar FMG, International Development
Dennis Rodgers (Foto: Dirk Gillissen)

Wereldwijde etnografie van bendes

Het project van Dennis Rodgers, hoogleraar Internationale ontwikkelingsstudies, is getiteld Gangs, Gangsters, and Ganglands: Towards a Global Comparative Ethnography.

Bendes zijn bepalend in het beeld dat mensen wereldwijd hebben van geweld. Ze worden gezien en voorgesteld als hoofdveroorzakers van geweld en onveiligheid. Bendes zijn een van de weinige echt globale verschijnselen, te vinden in bijna elke samenleving ongeacht waar of wanneer. Maar zoals bijna honderd jaar onderzoek naar bendes heeft laten zien, kan het fenomeen behoorlijk verschillen in vorm, dynamiek en gevolgen. Het overgrote deel van het wetenschappelijk onderzoek naar bendes was toegespitst op een enkele groep of locatie, waardoor er nog steeds geen helder beeld bestaat van de bendedynamieken die algemeen gelden en de soorten die specifiek zijn voor een bepaalde tijd en plaats.

Rodgers wil meer inzicht krijgen in waarom bendes ontstaan, hoe ze zich door de tijd ontwikkelen, of ze verband houden met specifieke stedelijke indelingen, hoe en waarom individuen zich bij bendes voegen, en welke impact dit heeft op hun toekomst. In zijn project focust hij op bendes, bendeleden én onderwereld. Op die manier kan hij de wisselwerking tussen groeps-, individuele en contextuele factoren in kaart brengen. Rodgers combineert innovatieve etnografieën in Nicaragua, Zuid-Afrika en Frankrijk met een vergelijking van de levensgeschiedenissen van 35 individuele bendeleden uit Afrika, Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en etnografisch onderzoek naar de politieke economie van drie door bendes getroffen steden in Nicaragua, Frankrijk en India.