Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Vanaf collegejaar 2019-2020 zal het aanbod aan collegezalen worden uitgebreid met een flexibel onderwijsgebouw. Op initiatief van de 3 faculteiten op de Roeterseilandcampus heeft het College van Bestuur hiertoe besloten.

Kwaliteit van onderwijs heeft voorop gestaan bij de investeringsbeslissing. Het flexibele onderwijsgebouw kan behalve voor colleges ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals diploma-uitreikingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Het aanbod van zalen op de Roeterseilandcampus draagt bovendien bij aan de levendigheid op de campus.

De komende weken wordt het plan nader uitgewerkt. Omwonenden worden begin juni uitgenodigd voor een inloopavond om kennis te nemen van het plan. Hierbij zal een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig zijn. Na de inloopavond zal de universiteit de omgevingsvergunning voor de bouw van het flexibel onderwijsgebouw aanvragen.