Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Vandaag verscheen een publicatie op de websites van Zembla en Follow the Money over een ICT-bedrijf in dienst van de HvA-UvA. Het artikel bevat verdachtmakingen waarvoor Zembla – in het kader bij het artikel - erkent dat geen bewijs is geleverd.

Het artikel draait om de vraag of er aan een medewerker van HvA/UvA betalingen zijn gedaan voor het verlenen van een opdracht aan het bedrijf Revnext. Steven Djohan, werknemer van Revnext, schrijft dat in e-mails die in handen zijn van Zembla.

De redactie van Zembla heeft die e-mails ter beschikking gesteld aan UvA en HvA. De hogeschool en universiteit hebben hierop aan een onafhankelijk, gespecialiseerd bedrijfsrecherche-bureau gevraagd dit te onderzoeken. 

De passages in de e-mails over betalingen bleken een verzinsel van Revnext, om minder geld te hoeven afdragen aan een door hen ingehuurde ZZP’er. Revnext verklaarde in werkelijkheid nooit afspraken te hebben gemaakt over betalingen en ook nooit betalingen te hebben gedaan. Dit heeft men ook schriftelijk en mondeling gemeld aan Zembla.

De UvA-HvA vinden deze verzinsels in emails en het daarmee in diskrediet brengen van de organisaties en een van hun medewerkers een kwalijke zaak en hebben daarom besloten de banden met Revnext te verbreken.

Op 4 mei hebben UvA-HvA de uitkomsten van het onderzoek en dit besluit meegedeeld aan Zembla. Het artikel van Zembla wekt desalniettemin de indruk dat er door de instellingen gesjoemeld is. Dat is te betreuren. Zembla erkent zelf dat bewijs hiervoor ontbreekt.