Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op 29 mei 2018 heeft het College van Bestuur (CvB) de kaderbrief 2019 vastgesteld onder voorbehoud van instemming op de hoofdlijnen van de begroting door de centrale medezeggenschap.

De kaderbrief dient als basis voor de begroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 van de UvA. Hij geeft richtlijnen en biedt handvatten aan faculteiten en diensten voor het opstellen van hun eigen begroting.

Tot en met 19 juni kunnen medewerkers en studenten kennis nemen van de inhoud van de kaderbrief en hierop reageren.

Proces consultatie kaderbrief

Studenten en medewerkers kunnen een vraag of opmerking over de kaderbrief sturen naar het emailadres financienencontrol-bb@uva.nl. Na afloop van de consultatieperiode worden de opmerkingen, suggesties en vragen aan de medezeggenschap aangeboden. Indien van toepassing zal de input gebruikt worden voor de concept begroting die later in het jaar opgesteld wordt. Een terugkoppeling op de tijdens de consultatieperiode ontvangen reacties zal bij de concept begroting gevoegd worden.

Instemmingsperiode GV

Tegelijk met de start van de consultatieperiode wordt de kaderbrief ter instemming op de hoofdlijnen van de begroting aan de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de medezeggenschap aangeboden. Deze instemmingsperiode loopt tot en met 13 juli. Halverwege deze periode is een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) over de kaderbrief 2019 . De reacties van studenten en medewerkers op de kaderbrief 2019 kunnen op dat moment worden besproken.

Consultatie concept begroting 2019

Faculteiten en diensten stellen op basis van de kaderbrief een concept versie van hun eigen begroting op. Deze concept versies worden samengevoegd tot een UvA-brede concept begroting. In het najaar zal het CvB de Academische Gemeenschap consulteren over de concept begroting 2019 en de GV hierover om advies vragen. De begroting 2019 wordt in december door het CvB vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.