Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Scholieren die deelnemen aan UvA Matching en een positief advies krijgen, behalen in het eerste jaar meer studiepunten dan ‘matchers’ met een negatief advies of scholieren die helemaal niet aan matching meedoen. Ook vallen niet-matchers in het eerste studiejaar significant vaker uit dan studenten die wel deelnemen aan matching. Dat blijkt uit de evaluatie van vier jaar UvA Matching die het externe onderzoeksbureau ResearchNed in opdracht van de UvA uitvoerde.

De studiekeuzecheck in de vorm van UvA Matching werd voor het eerst in 2014 aangeboden. Tijdens de matchingsweek wordt een realistische onderwijservaring gecreëerd waarbij het eerstejaarsonderwijs wordt nagebootst. Concreet bestaat UvA Matching uit: onderwijs op locatie, zelfstudie en een vorm van toetsing.

Positief advies vs. negatief advies

Uit de evaluatie komt naar voren dat deelnemers aan matching in het eerste studiejaar minder vaak uitvallen. 

De realistische en representatieve onderwijservaring van UvA Matching wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd, zo blijkt uit de evaluatie. Ze geven aan dat ze er door de matchingsweek meer vertrouwen in hebben dat ze de juiste keuze hebben gemaakt.

Belangrijk zijn de nevenopbrengsten van UvA Matching. Studenten hebben een sterkere binding met de opleiding, een betere voorbereiding op de studie en er vindt al voor de start van de opleiding sociale integratie en groepsvorming onder studenten plaats. Een andere positieve ontwikkeling is dat het verschijnsel van de zogenoemde no-shows – studenten die in september niet meer op komen dagen – is verdwenen.

Studievoortgang

Met betrekking tot studievoortgang en het studiesucces, kan met matching goed worden bepaald of studenten een studie meer of minder succesvol zullen doorlopen. Studenten met een positief advies doen het beter dan studenten met een negatief advies die toch starten met de opleiding.

Vervolgacties

Naar aanleiding van de evaluatie is een aantal aanbevelingen gedaan. Gezien de positieve resultaten is in ieder geval besloten om UvA Matching voort te zetten en de inrichting van de matchingsweek grotendeels hetzelfde te houden. Wel wordt bekeken of opleidingen - binnen gestelde kaders - kunnen variëren in opzet en inrichting ervan. UvA Matching wordt als onderdeel van de academische integratie in de eerste fase van de studie beschouwd. Daarom moet er sterk worden ingezet op de binding met de opleiding. Voor aankomend e Nederlandse studenten betekent dit bijvoorbeeld dat matching een plaatsgebonden element bevat.

Opzet evaluatie

De evaluatie bestond uit een vergelijking en analyse van bestaande evaluaties, een verdiepende analyse op basis van administratieve gegevens en een aanvullende documentanalyse. Daarnaast werden interviews gehouden met facultaire en opleidingscoördinatoren, en met medewerkers die direct betrokken zijn bij UvA Matching.