Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De instroom van nieuwe bachelorstudenten aan de UvA is dit studiejaar opnieuw toegenomen. Met 6.779 nieuwe eerstejaars bij de bacheloropleidingen dit jaar tegenover 6.263 in het studiejaar 2017-2018 gaat het om een toename van 8%. De instroom in de masterfase is in vergelijking met vorig jaar gestegen met 4%: 5.578 dit studiejaar tegenover 5.348 vorig jaar. Het totale aantal ingeschreven studenten aan de UvA is met 5% gestegen naar 34.183; vorig jaar waren er in totaal 32.594 ingeschrevenen. Het betreft de voorlopige cijfers per 7 oktober 2018. In februari 2019 zijn de definitieve cijfers bekend.

Een toename in de instroom van nieuwe bachelorstudenten is vooral te zien bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid – van 646 naar 796 (+23%), de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – van 1.366 naar 1.619 (+19%), en de Faculteit der Geesteswetenschappen – van 1059 naar 1173 (+11%).

EI: Eerstejaars Instelling (studenten die zich voor het eerst aan de UvA inschreven; exclusief ‘switchers’ en schakelstudenten)
EOI: Eerstejaars Opleiding Instelling (studenten die zich voor het eerst bij een specifieke opleiding inschreven; inclusief studenten die bachelor aan UvA deden)
EI: Eerstejaars Instelling (studenten die zich voor het eerst aan de UvA inschreven; exclusief ‘switchers’ en schakelstudenten) EOI: Eerstejaars Opleiding Instelling (studenten die zich voor het eerst bij een specifieke opleiding inschreven; inclusief studenten die bachelor aan UvA deden)

Meeste internationale studenten uit EU

De toename in de instroom in de bachelorfase komt met name door een stijging in het aantal nieuwe internationale bachelorstudenten. De instroom van internationale studenten in de bacheloropleidingen is gegroeid van 1.517 vorig studiejaar naar 1.993 dit jaar: een stijging van 31%. Het merendeel van die 1.993 nieuwe internationale bachelorstudenten is afkomstig uit de Europese Unie: 1.403. Het aantal nieuwe Nederlandse bachelorstudenten stijgt licht met 1%: van 4.746 naar 4.786.

Bij de meeste Engelstalige bacheloropleidingen is een stijging te zien in de internationale instroom:

Europese studies – van 69 naar 89 (+29%), Media and Information – van 87 naar 136 (+56%), Taalwetenschap – van 31 naar 44 (+42%), Communicatiewetenschap – van 187 naar 213 (+14%) en Politicologie – van 114 naar 163 (+43%).

De bacheloropleidingen Psychologie en Sociologie, die sinds dit studiejaar ook een Engelstalige variant hebben, hebben respectievelijk 249 en 41 internationale eerstejaarsstudenten. Het totale aantal nieuwe bachelorstudenten bij Psychologie is 457; bij Sociologie 108.

Inschrijvingen tegenover aanmeldingen

De instroom van eerstejaars bij de bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is uiteindelijk met 4% gestegen, van 1.469 vorig studiejaar naar 1.526 dit jaar. Dit is een groot verschil met de aanmeldcijfers: hierin leek sprake van een stijging van ruim 50%. 

Masterinstroom

De toename in het aantal nieuwe masterstudenten is met name te zien bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica – van 992 naar 1.124 (+13%) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid – van 622 naar 681 (+9%).

Bij de masteropleidingen zijn er dit jaar 1.325 nieuwe internationale studenten (van wie 879 uit de EU) tegenover 1.208 vorig jaar. Dat is een stijging van 10%.