Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Een aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) verbonden hoogleraar keert niet terug na een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag, uitgevoerd door een onafhankelijk extern bureau. Andre Nollkaemper, decaan van de faculteit, heeft alle medewerkers van de faculteit daarvan in een email op de hoogte gesteld.

Midden juni ontving de FdR verontrustende meldingen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een aan de faculteit verbonden hoogleraar. Naar aanleiding hiervan is Bezemer Kuiper & Schubad gevraagd om feitenonderzoek te doen. In de afgelopen maanden heeft dit bureau gesproken met een groot aantal betrokkenen en met de hoogleraar zelf.

Het bureau constateert dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. In het onderzoek is naar boven gekomen dat er gedurende een langere periode in de betrokken afdeling een gevoel van onveiligheid heeft geheerst. De feiten en conclusies van het rapport zijn voor de decaan van de FdR en het College van Bestuur zo zwaarwegend dat is besloten dat de hoogleraar niet zal kunnen terugkeren. Daarop heeft deze zelf besloten ontslag te nemen. De academische kwaliteiten van de betrokken hoogleraar staan niet ter discussie. Over de inhoud van het rapport zullen verder geen mededelingen worden gedaan in het belang van de privacy van alle betrokkenen.

Nollkaemper: 'Het is onacceptabel dat er binnen onze academische gemeenschap plekken zijn waar een cultuur heerst waarin medewerkers zich niet veilig voelen'. De FdR zal naar aanleiding van de constateringen in het rapport diverse maatregelen treffen. Zo zal in de betrokken afdeling interimmanagement worden aangesteld.

'Wat er gebeurd is, kan niet door de beugel en daar verbinden wij dan ook conclusies aan', zegt Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur. 'De UvA zal bovendien de effectiviteit van de voorzieningen in het kader van sociale veiligheid, zoals het netwerk van de 21 vertrouwenspersonen in de universiteit en de aandacht hiervoor in leiderschapstrainingen, verder versterken.'