Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Masterstudent Sociologie Iris Kingma is door het College van Bestuur benoemd tot studentassessor van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Kingma begint op woensdag 2 januari 2019. De benoeming is voor een periode van een jaar.

Student Assessor 2019
Iris Kingma (foto: Sacha Palies)

Kingma volgt Moataz Rageb op, die de functie in 2018 vervulde. Als studentassessor gaat Kingma deelnemen aan het overleg over het centraal te voeren beleid aan de UvA, vooral als het gaat om onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. Ze zal vergaderingen van het College van Bestuur (CvB) bijwonen, het CvB adviseren en onderwerpen op de bestuurlijke agenda plaatsen. Dit alles in nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap om op die manier een verbindende schakel te vormen tussen de studenten en het bestuur.

De benoemingsadviescommissie, bestaande uit leden van de Centrale Studentenraad (CSR), het CvB en de Raad van Toezicht, is van oordeel dat Kingma over alle kwalificaties beschikt om de functie van studentassessor met succes te kunnen vervullen. ‘Iris heeft niet alleen bestuurlijke en medezeggenschapservaring, ze heeft zich ook ingezet voor verschillende maatschappelijke initiatieven buiten de universiteit. Ze heeft zich laten zien als een betrokken, sociaal bewogen student, met oog voor iedereen’, aldus Karen Maex, rector magnificus en voorzitter van de benoemingsadviescommissie. 

‘De UvA is voor mij een plek waar mijn gedachten geprikkeld worden en waar ik continu nieuwe perspectieven ontdek’ vertelt Kingma. ‘Dit is mede door de geweldige docenten, maar ook door de medestudenten die mij me thuis hebben laten voelen toen ik als nieuweling in Amsterdam kwam. Als studentassessor wil ik me ervoor inzetten dat de UvA zo'n plek voor alle studenten kan zijn. Een plek waar studenten en docenten van elkaar leren en waar alle studenten zich welkom en veilig voelen.’

‘Vanuit mijn ervaring als medezeggenschapper van de FSR FMG begrijp ik dat communicatie essentieel is omtrent het beleid van de UvA. Daarom wil ik me inzetten om goede contacten met studenten binnen en buiten de medezeggenschap te onderhouden. Ik sta altijd open voor een goed gesprek en nieuwe perspectieven. Dus schroom niet en e-mail je vragen naar me!’

Over Iris Kingma

Na eerst een bachelor Politicologie aan de UvA gevolgd te hebben doet Kingma nu de track Gender, Sexuality and Society van de master Sociology aan de UvA. In de eerste helft van 2017 studeerde zij met het Erasmus-uitwisselingsprogramma een semester aan de internationale researchuniversiteit Science Po in Parijs.

In studiejaar 2017-2018 was Kingma actief in de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Ook buiten de UvA is zij naast haar studie actief geweest. Zo was zij penningmeester bij Mevrouw Cous, een sociale onderneming die vrouwen die in Nederland integreren, helpt om hun Nederlandse taalvaardigheid te ontwikkelen en kennis te maken met de arbeidscultuur. Ook was zij actief binnen Machiavelli, de studievereniging van Politicologie, onder meer als vicevoorzitter van het Presidium. Kingma zette zich ook in als vrijwilliger, onder andere als rekenbuddy om kinderen met een rekenachterstand te begeleiden en als host van de foto-expositie ‘Pride Photo Award’, gericht op het representeren van gender en seksuele diversiteit in alle vormen.