Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft UvA-onderzoekers Denny Borsboom en Jaap van Buul en AMC’er Diederik van de Beek ieder 1,5 miljoen euro toegekend. Met deze Vici-beurs kunnen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

NWO

In totaal ontvingen 32 wetenschappers een Vici-subsidie.

De Toekenningen

Prof. dr. Diederik van de Beek (Geneeskunde): Nieuwe behandeling voor nekkramp

Bacteriële hersenvliesontsteking is een levensbedreigende hersenontsteking. Verschillende ontstekingsfactoren zijn geïdentificeerd met impact op uitkomst maar hoe deze gebruikt kunnen worden als behandeling is nog onduidelijk. In het onderzoek van Van de Beek worden nieuwe behandelingen voor de ziekte uitgetest met als doel levens te redden.

Prof. dr. Denny Borsboom (Psychologie): Netwerktheorie

In dit project ontwikkelt Borsboom methodologie om netwerkmodellen van psychologische stoornissen te construeren: Netwerk Constructie Methodologie (NCM). NCM bevat subsystemen (bv. slaap, stemming, overtuigingen) die aan elkaar gekoppeld worden in een netwerk. Zo ontstaat een flexibel, “levend” theoretisch systeem waaraan vele onderzoekers kunnen bijdragen, om zo ons begrip van stoornissen te verbeteren.

Dr. Jaap van Buul (Celbiologie /Sanquin Research and Landsteiner Laboratory) Poortwachters van de bloedvaten

De bloedvatwand vormt de grens tussen het bloed en het omliggend weefsel. In geval van een ontsteking bewegen witte bloedcellen zich door de vaatwand om de ontsteking aan te pakken. Van Buul beoogt beter te begrijpen hoe de vaatwand de witte bloedcellen binnenlaat om ziektekiemen te verwijderen.

Vernieuwingsimpuls: over de Vici

De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De Vici-financiering is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee instrumenten zijn de Veni-financiering (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-financiering (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie).