Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Tien talentvolle wetenschappers ontvangen een Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship om onderzoek te komen doen aan de UvA. Het gaat onder meer om onderzoek naar publieke steun voor verschillende interpretaties van ‘Sociaal Europa’, de overdracht van ziekteverwekkers van dier op mens en metaforen in het discours over dementie.

Kaart van Europa met punaises erin
Foto: Charles Clegg, FlickrCC

Het toegekende bedrag voor het fellowship loopt uiteen van zo’n 175.000 tot ongeveer 280.000 euro per onderzoeker. Het fellowship wordt toegekend vanuit de Marie Skłodowska-Curie Actions, die onderdeel zijn van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Het doel is wetenschappers te voorzien van de benodigde vaardigheden en internationale ervaring voor een succesvolle loopbaan.

De toekenningen

 • Sharon Baute (Amsterdam Insitute for Social Science Research, AISSR): Public attitudes towards Social Europe: Diverging interpretations and support within and across EU member states?

  Europese leiders zien in toenemende mate de noodzaak in van het versterken van de sociale dimensie van de Europese Unie. Om de democratische legitimiteit van het Europees sociaal beleid beter in kaart te brengen, onderzoekt Sharon Baute de publieke steun voor verschillende interpretaties van ‘Sociaal Europa’. In haar onderzoek gaat zij na of en waarom Europese burgers uiteenlopende opvattingen hebben ten aanzien van diverse EU-beleidsinstrumenten om sociale rechten te beschermen.

  Baute is verbonden aan de KU Leuven en gaat samenwerken met prof. dr. Frank Vandenbroucke en prof. dr. Brian Burgoon van de AISSR-programmagroep Political Economy and Transnational Governance.
   
 • Iacer Calixto (Institute for Logic, Language and Computation, ILLC): Informing multi-modal language generation with world knowledge

  Computermodellen die getraind zijn menselijke taal te generen, kunnen visuele input integreren maar missen nog steeds ‘wereldkennis’. Dit is de kennis die we als mensen hebben over hoe de wereld werkt en die we met taal kunnen beschrijven. Dergelijke kennis is zelfs al nodig voor het uitvoeren van een eenvoudige taak, zoals het beschrijven van een plaatje. Iacer Calixto gaat betere menselijke-taalmodellen bouwen. Deze modellen zullen niet alleen gebruikmaken van beeld en taal, maar zullen ook kennis over de wereld – automatisch af te leiden uit de huidige, grootschalige kennisdatabanken – integreren.

  Calixto heeft een Global Fellowship toegekend gekregen. Hij gaat samenwerken metNew York University (VS) en Facebook Artificial Intelligence Research (Frankrijk).
   
 • Lemeng Dong (Swammerdam Institute for Life Sciences, SILS): Unlocking mechanisms of cyst Nematode Hatching for sustainable cyst nematode control

  Cysteaaltjes doen wereldwijd aanvallen op landbouwgewassen zoals aardappelen, suikerbieten, rijst en sojabonen, en veroorzaken grote opbrengstverliezen. Er is grote behoefte aan nieuwe bestrijdingsmethoden voor cysteaaltjes. Plantenwortels scheiden signaalmoleculen af in de bodem en dit zorgt ervoor dat de cysteaaltjes uitkomen. Lemeng Dong gaat een nieuwe strategie ontwikkelen voor de bestrijding van cysteaaltjes door de signaalrelatie tussen de waardplant en de cysteaaltjes te veranderen.

  Dong gaat samenwerken met prof. dr. Harro Bouwmeester in de Plant Hormone Biology group van het SILS.
   
 • Martina Ferraguti (Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, IBED): Through the eye of a mosquito: theoretical modelling of vector-borne zoonotic pathogens

  Een van de grootste gezondheidsuitdagingen waar we vandaag de dag wereldwijd voor staan, is de overdracht van ziektes van in het wild levende dieren op de mens. De meeste ziektes worden overgedragen door muggen (vectors zoals muggen fungeren als transporteur voor de ziekteverwekker). Martina Ferraguti gaat onderzoek doen naar de rol van diversiteit van vectorsoorten. In het bijzonder kijkt zij naar de diversiteit van hun specifieke gedragingen in de dynamiek van de overdracht van ziekteverwekkers en uiteindelijk naar het risico van overdracht op naar menselijke populaties. Ferraguti’s project ligt op het raakvlak van theoretisch en empirisch onderzoek, en zal bijdragen aan de hoogstnoodzakelijke integratie van wiskundige modellering, veldwerk en laboratoriumwerk in OneHealth-studies.

  Ferraguti gaat binnen de afdeling Theoretical and Computational Ecology van het IBED samenwerken met dr. Yael Artzy-Randrup.
   
 • Giulia Frezza (Amsterdam Center for Language and Communication, ACLC): Metaphorical narratives in dementia discourse

  Menen we wat we zeggen? Binnen de journalistiek, in de klinische praktijk en tussen mensen met dementie en hun verzorgers worden in het discours over dementie voornamelijk de metaforische narratieven van ‘verval’ en van ‘plasticiteit’ gebruikt. Als we aan mensen met dementie refereren als ‘zombies’ of zeggen dat ze hun hersenen kunnen laten ‘herprogrammeren’, wat zeggen we dan eigenlijk? Julia Frezza analyseert tot welke scenario's dergelijke narratieven leiden voor de verschillende betrokkenen en met welke gevolgen, risico's en verantwoordelijkheden voor de individuele en sociale gezondheid.

  Frezza gaat in het Metaphor Lab Amsterdam samenwerken met prof. dr. Gerard Steen.
   
 • Elize Mazadiego (Amsterdam School of Cultural Analysis, ASCA): Decentralizing conceptual art's internationalism: Latin American artists in Western Europe, 1968-1979

  In haar project gaat Elize Mazadiego het ‘internationalisme’ van de conceptuele kunst en de aanhoudende binariteit tussen Euro-Amerikaanse conceptuele kunst en wereldwijd conceptualisme problematiseren. Dat doet zij door zich te richten op de interregionale stromen en productienetwerken tussen die twee. Het gaat om een uitvoerige studie van transnationale kunstenaars die tussen 1968 en 1979 vanuit de onderdrukkende politieke regimes in Latijns-Amerika uitweken naar West-Europa, en zich mogelijk evengoed in en uit de centra van het conceptualisme verplaatsten. Mazadiego wil komen tot een beter begrip van de Latijns-Amerikaanse conceptuele kunstpraktijken zoals die zich in een diasporische context ontwikkelden en aanpasten. Haar uiteindelijke doel is het aantonen van het fundamentele belang van deze kunstenaars voor de ontwikkeling van conceptuele kunst in Europa en haar internationale context buiten de VS.

  Mazadiego gaat binnen de Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis samenwerken met prof. dr. Christa-Maria Lerm-Hayes. Ze zal tevens verbonden zijn aan ASCA. Mazadiego ontvangt een Career Integration Grant.
   
 • Ruben Zapata Perez (Amsterdam UMC): Enhancing brown adipose tissue through NAD+ precursors: a new approach to treat cardiometabolic disease​

  Diabetes type 2 is een ziekte die artsen tegenwoordig scharen in de groep cardiometabole ziekte, een verzamelterm voor ziekten als diabetes, obesitas of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door hoge bloeddruk of te hoge cholesterolwaarden. Ruben Zapata Perez onderzoekt een mogelijk nieuwe behandeling voor deze groep van ziekten.

  Zapata Perez is als postdoc verbonden aan Amsterdam UMC, locatie AMC, waar hij samenwerkt met prof. dr. Riekelt Houtkooper.

 • Kenny Chun Yu Ng (Institute of Physics, IoP): Understanding the peculiar gamma-ray emission of the sun

  Met ruimtetelescopen hebben we pas sinds kort de meetgevoeligheid bereikt om de gammastralen van de zon nauwkeurig te bestuderen. Deze gammastralen worden vermoedelijk veroorzaakt door energetische kosmische deeltjes (kosmische straling) die de zon bombarderen. Veel eigenschappen van deze gammastralen zijn niet eenvoudig te verklaren. Kenny Chun Yu Ng wil hier verandering in brengen door middel van nieuwe waarnemingen en theoretisch onderzoek. Op die manier wil hij ook komen tot een beter begrip van de zon zelf en de nabije omgeving van het zonnestelsel.

  Ng gaat bij het GRAPPA-instituut (Gravitation and AstroParticle Physics in Amsterdam) en het UvA-Institute of Physics samenwerken met dr. Shin'ichiro Ando.
   
 • Christin Scholz (Amsterdam School of Communication Research, ASCoR): When public health campaigns warn you, but your friends like to drink – Connecting computational social science and neuroscience to understand real-world health behavior

  Ongezond gedrag is belastend voor samenlevingen over de hele wereld en dus een logisch doelwit van volksgezondheidsmediacampagnes. In het dagelijks leven concurreren gezondheidscampagnes met andere (on)gezonde bronnen van invloed (zoals andere mediacontent of leeftijdgenoten). Inzicht in de manier waarop mensen concurrerende bronnen van invloed integreren in hun dagelijks leven is cruciaal voor inzicht in en verbetering van de effectiviteit van gezondheidscampagnes. Mensen hebben echter moeite met zelfrapportage over dergelijke complexe besluitvormingsprocessen. Christin Scholz gebruikt computationele sociale wetenschappen om de dagelijkse blootstelling aan meerdere bronnen van invloed objectief te kwantificeren. Vervolgens identificeert zij de neuropsychologische processen die verklaren hoe de verschillende bronnen van invloed geïntegreerd worden in dagelijkse beslissingen.

  Scholz gaat samenwerken met prof. dr. Claes de Vreese, het Digitial Communication Methods Lab en de onderzoeksgroep Gezondheidscommunicatie binnen de programmagroep Persuasive Communication van ASCoR.
   
 • Mikki Stelder (Amsterdam School for Cultural Analysis, ASCA): Maritime imagination: A cultural oceanography of The Netherlands

  Mikki Stelder gaat een culturele oceanografie ontwikkelen van de Nederlandse maritieme verbeelding. Haar doel is een innovatieve interdisciplinaire aanpak voor de bestudering van maritieme werelden, over verschillende tijdperken. Door een oceanisch perspectief toe te passen wil Stelder laten zien hoe een maritiem kader - in plaats van een op land gericht kader - nieuwe manieren biedt voor het denken over de totstandkoming van Nederlands imperialisme en kolonialisme en de onderliggende sociaal-politieke, juridische, milieu- en economische discoursen hierbij.

  Stelder heeft een Global Fellowship toegekend gekregen. Zij gaat haar onderzoek doen bij de Amsterdam School for Cultural Analysis (prof. dr. Mireille Rosello), in samenwerking de University of British Columbia (prof. dr. Renisa Mawani).