Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Switch to English

De groei van de UvA leidt tot een toenemende vraag naar kwalitatief goede, duurzame en gezonde gebouwen. Momenteel worden bouwprojecten op Amsterdam Sciencepark, Universiteitskwartier en Roeterseiland voorbereid. Zoals bekend rijzen de bouwkosten de pan uit. De UvA heeft om die reden besloten om niet langer tegen elke prijs te gaan bouwen en bekijkt of projecten wellicht slimmer en eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden.

De UvA bouwt naar behoeften van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Er wordt niet gebouwd als er geen behoefte aan huisvesting bestaat. De afgelopen jaren is er minder gebouwd, maar de aanhoudende groei van opleidingen en de noodzaak om bij te dragen aan grote maatschappelijke vraagstukken zoals Kunstmatige Intelligentie vereist juist nu dat er gebouwd gaat worden. 

De huidige overspannen (woning- en kantoren)markt die gepaard gaat met een forse stijging van bouwkosten, vergt extra investeringen om projecten te realiseren. De mogelijkheden hiervoor zijn niet onbeperkt. Tegen deze achtergrond heeft de UvA besloten om niet tegen elke prijs te willen bouwen. Bouwprojecten worden nog eens tegen het licht gehouden. Onderzocht wordt hoe wij het beste binnen de beschikbare middelen kunnen blijven. 

Het eerste project waarbij gelet op de sterk gestegen bouwkosten pas op de plaats wordt gemaakt is de realisatie van het flexibele onderwijsgebouw op het REC, het zogeheten plot V. Het plan hiervoor is enthousiast door opleidingen ontvangen, maar is in de huidige uitvoering te duur gebleken. Dat betekent dat we het plan nog eens doorlichten en bekijken of een goedkoper alternatief ontwerp mogelijk is binnen de beschikbare middelen. Dat is vervelend -faculteiten staan te springen om meer ruimte- maar noodzakelijk. ‘Better safe than sorry’. Ondertussen maken we wel de vergunningaanvraag af voor het oorspronkelijke plan omdat in de afweging uiteindelijk toch dit plan de voorkeur zou kunnen krijgen.

Voor meer informatie of vragen stuur je mail naar huisvestingsontwikkeling@uva.nl.