Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft prof. dr. Agneta Fischer, hoogleraar Emoties en affectieve processen, per 15 april benoemd tot decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). Fischer vervulde het decanaat sinds september 2018, na het vertrek van Hans Brug, al op tijdelijke basis.

Fischer, Agneta, hoogleraar FMG
Agneta Fischer (foto: Dirk Gillissen)

De benoeming kwam tot stand in samenspraak met de Ondernemingsraad van de faculteit en de Facultaire Studentenraad.

‘Agneta Fischer is een collegiale en ervaren bestuurder en wetenschapper’, aldus Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur en voorzitter van de benoemingsadviescommissie. ‘Bovendien is haar inzet en betrokkenheid bij de organisatie groot. Dat bleek onder andere toen zij, na het vertrek van Hans Brug, bereid was de leiding van de faculteit tijdelijk op zich te nemen. Agneta vervult de functie van decaan uitstekend en ik vind het dan ook fantastisch dat zij de komende jaren richting en sturing wil blijven geven aan de faculteit.’

‘De FMG is voor mij de beste en leukste faculteit van Nederland. Dat wist ik al, maar ik ben me daar de afgelopen periode nog bewuster van geworden. Een enorme variatie aan mensen, wetenschapsopvattingen, ideeën, meningen en emoties; het is hier echt geen moment saai. Ik ben heel blij om decaan te mogen zijn van al deze betrokken mensen’, vertelt Fischer.

De decaan geeft leiding aan de faculteit en is verantwoordelijk voor het beleid van de faculteit op het terrein van onderzoek en onderwijs, en voor de bedrijfsvoering. Dit alles in samenspraak met de onderwijs- en onderzoeksdirecteuren, de afdelingsvoorzitters en de directeur bedrijfsvoering van de faculteit, en in afstemming met de facultaire medezeggenschap. Een belangrijke taak voor de nieuwe decaan ligt in de verdere implementatie van de strategie 2020-2025 voor de faculteit.

Over Agneta Fischer

Agneta Fischer (1958) is sinds 1991 werkzaam aan de UvA. Vanaf 2012 was zij onderzoeksdirecteur van het Psychology Research Institute van de UvA en bestuurslid van het zwaartepunt Amsterdam Brain and Cognition. Eerder, van 2006 tot 2012, was Fischer ook al afdelingsvoorzitter Psychologie en van 2001 tot 2005 leidde zij de programmagroep Sociale psychologie. Ook buiten de UvA bekleedt zij bestuurlijke functies. Zo was Fischer voorzitter van de Associatie van Sociaal-Psychologische onderzoekers (ASPO) en bestuurslid van het Kurt Lewin Instituut, de interuniversitaire onderzoekschool voor sociale psychologie. Zij is tevens co-director van het Consortium of European Emotion Researchers (CERE); van 2005 tot 2009 was ze voorzitter van de International Society of Research on Emotions (ISRE). Fischer doet onderzoek naar emoties vanuit verschillende disciplinaire perspectieven en is (associate) editor van diverse internationale tijdschriften.