Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Frans Oort wordt per 1 mei 2019 coördinator Open Science aan de UvA. Deze functie is ingesteld om Open Science aan de UvA vorm te geven op een manier die de universiteit en haar medewerkers past. Oort zal het coördinatorschap combineren met zijn huidige functies als hoogleraar Methodenleer en Statistiek en directeur van het onderzoeksinstituut Child Development and Education.

In Open Science staan samenwerking, transparantie, reproduceerbaarheid en de algemene beschikbaarheid van onderzoeksresultaten voorop. Doelen van Open Science zijn: de kwaliteit van onderzoek verbeteren, de samenwerking bevorderen, het onderzoeksproces versnellen, de transparantie van onderzoek en de beoordeling van onderzoek vergroten, en de middelen en producten van onderzoek algemeen beschikbaar maken. Open Science brengt veranderingen met zich mee voor onderzoekers, voor de organisatie van onderzoek en voor alle activiteiten die met onderzoek gelieerd zijn. De coördinator Open Science moet dit proces in goede banen gaan leiden. Oort zal zorg dragen voor beleid en voorzieningen die onderzoekers in de verschillende wetenschappelijke disciplines ondersteunen in de overgang naar Open Science. Hij zal de nationale en internationale ontwikkelingen rondom Open Science volgen en de UvA vertegenwoordigen in VSNU- en LERU-verband.

‘De UvA schaart zich achter de doelen van Open Science, om de kwaliteit van het onderzoek te verhogen en de vooruitgang van de wetenschap te bevorderen. Echter, de met Open Science gepaard gaande maatregelen moeten daadwerkelijk meerwaarde hebben en mogen de belangen van de universiteit en haar medewerkers niet schaden’, licht Oort toe.

dhr. prof. dr. F.J. Oort, hoogleraar FMG, foto Jeroen Oerlemans
Frans Oort (foto: Jeroen Oerlemans)

Over Frans Oort

Frans Oort (1963) is sinds 2010 hoogleraar Methodenleer en Statistiek aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Daarnaast is hij directeur van het onderzoeksinstituut Child Development and Education en was hij tot voor kort directeur van Research Priority Area Yield en opleidingsdirecteur van de research master Child Development and Education. De afgelopen jaren was hij bovendien voorzitter van de Universitaire Onderzoeksadviescommissie (UOC) en gaf hij leiding aan de werkgroep Wetenschappelijke Integriteit die het College adviseerde over integriteitsbeleid, onderzoekscultuur en wetenschapsbeoefening.

Oort studeerde psychologie aan de UvA en is daar ook gepromoveerd, in 1996, op psychometrisch onderzoek naar de toepassing van statistische modellen in gedragswetenschappelijk onderzoek. Na daaropvolgende dienstverbanden als statisticus en methodoloog bij de Universiteit Leiden en het Academisch Medisch Centrum (AMC), keerde hij in 2005 terug naar de UvA. Oort heeft veelvuldig gepubliceerd over zijn fundamentele onderzoek in de psychometrie en toepassingen ervan in psychologisch, geneeskundig, pedagogisch en onderwijswetenschappelijk onderzoek.