Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam (UvA) krijgt van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) definitief een positieve beoordeling op de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Dit is de maximaal haalbare beoordeling. Eind 2018 was al duidelijk dat de UvA positief beoordeeld zou worden, maar met het officiële besluit van de NVAO van 18 april is het oordeel van visitatiepanel definitief geworden.

NVAO

‘Het panel is van oordeel dat de richting die de UvA is ingeslagen, veel potentieel voor ontwikkeling biedt’, zo is in het adviesrapport te lezen. ‘De UvA stimuleert de verwezenlijking van de onderwijsvisie op een bij de instelling passende manier. Zij evalueert het onderwijs structureel en beschikt over uitstekende rapportagesystemen. Hiermee werkt zij systematisch aan de verbetering van haar onderwijs.’

‘Een heel mooi resultaat, waarmee ik iedereen die zich dag in dag uit inzet voor het onderwijs aan onze universiteit wil feliciteren. Mijn dank gaat vooral uit naar al die collega’s die hebben geholpen bij de inhoudelijke en logistieke voorbereidingen van de instellingstoets en bij de deelname aan een of meerdere gesprekken met het visitatiepanel’, reageert rector magnificus Karen Maex.

UvA voldoet op alle vier de standaarden

Tijdens de instellingstoets is door een panel van onafhankelijk deskundigen onderzocht of het interne kwaliteitszorgsysteem aan de UvA in samenhang met de kwaliteitscultuur verzekert dat de visie van de UvA op goed onderwijs wordt gerealiseerd. Het panel concludeert dat de UvA aan alle vier de beoordelingsstandaarden - op het terrein van visie en beleid, uitvoering, evaluatie en monitoring, en ontwikkeling - voldoet. In het adviesrapport staan ook een aantal aanbevelingen, onder andere ten aanzien van elementen van de onderwijsvisie en de relatie met het werkveld. In de komende periode gaat de UvA kijken hoe deze aanbevelingen opgevolgd kunnen worden.

De instellingstoets is vrijwillig en bestaat naast de beoordeling en accreditatie van opleidingen. Door het positieve eindoordeel mag de UvA de komende zes jaar gebruik blijven maken van het ‘beperkte kader’ bij opleidingsbeoordelingen, wat de administratieve last bij deze beoordelingen beperkt. In het najaar van 2019 keert het NVAO-panel nog een laatste keer terug om de plannen van de UvA ten aanzien van de kwaliteitsafspraken te beoordelen.