Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De onderzoeksvoorstellen van drie wetenschappers van de UvA ontvangen financiering vanuit het programma Ideeëngenerator van de Nationale Wetenschapsagenda. Het gaat om de projecten van forensisch orthopedagoog Hanneke Creemers, paleo-ecoloog William Gosling en scheikundige Chris Slootweg. Met een bedrag van 50.000 euro per project kunnen zij hun vernieuwende onderzoeksidee verder ontwikkelen.

Vraagteken
Beeld: Flickr, cc, Jared Cherup

Prille en vernieuwende onderzoeksideeën zijn vaak lastig om gefinancierd te krijgen vanwege het risico dat het project niet de verwachte uitkomsten oplevert. Het programma Ideeëngenerator biedt zulke onderzoekideeën een kans. De projectvoorstellen werden beoordeeld op maatschappelijke vraag en impact, risico en creativiteit van het idee, en projectopzet.

Met de toegekende financiering van 50.000 euro gaan de onderzoekers samen met uiteenlopende partijen uit de samenleving een jaar aan de slag om hun idee op kleine schaal verder te ontwikkelen. Dit geeft wellicht direct resultaat, maar het kan ook leiden tot een uitgebreider onderzoeksvoorstel of de conclusie dat het idee toch geen kans van slagen heeft.

In totaal ontvangen 37 onderzoekers financiering; bij elkaar gaat het om 1,85 miljoen euro.

De gehonoreerde projecten
 

 • Dr. Hanneke Creemers (Forensische orthopedagogiek): What’s app: Testing a new assessment procedure to inform treatment for detained juvenile offenders
  Informatie over risicofactoren, behoeften en capaciteiten van kortverblijvers in jeugdgevangenissen ontbreekt vaak. Deze is echter wel essentieel voor een passende behandeling van deze jongeren om delinquent gedrag te voorkomen. In dit project onderzoekt Creemers of een digitale, aansprekende applicatie bruikbaar en valide is om deze gegevens te verzamelen.
   
 • Dr. William Gosling (Paleo-ecologie): Does environmental pollution enhance the allergenic nature of pollen?
  Naar schatting 3 miljoen Nederlanders hebben hooikoortsklachten na contact met pollen in de lucht. Luchtverontreiniging kan mogelijk de pollen zo veranderen dat ze meer allergische reacties veroorzaken. In dit project onderzoekt Gosling of de verschillende soorten pollen in steden chemisch veranderd zijn en of deze veranderingen verschillen gedurende het jaar.
   
 • Dr. Chris Slootweg (Scheikunde): Converting the greenhouse gases methane and carbon dioxide into value-added products
  Dit project richt Slootweg zich op het efficiënte omzetten van de broeikasgassen methaan en koolstofdioxide in azijnzuur. Dit draagt bij aan het beter benutten van de koolstofcyclus en aan de vervaardiging van een afvalvrije samenleving.