Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Europese Unie kent binnen het programma Horizon 2020 financiering toe aan drie grote onderzoeksconsortia waarin de UvA partner is. Het gaat om onderzoek naar de digitale volwassenheid van kinderen, de ontwikkeling van het auteursrecht in de digitale samenleving, en de transformatieve kracht van kunst bij individuen en in de maatschappij.

Kaart van Europa met punaises erin
Beeld: Charles Clegg, FlickrCC

De projecten:

Digitale volwassenheid van kinderen

De UvA is partner in het project Establishing a Comprehensive Understanding and Taxonomy of Children’s Digital Maturity (DIGYMATEX), dat wordt gecoördineerd door Aarhus University (Denemarken). Ontwikkelingspsycholoog dr. Wouter van den Bos leidt het UvA-deel van het onderzoek. De subsidie voor het totale project bedraagt 3.5 miljoen euro. Elf partnerinstellingen nemen deel aan het project, waaronder IBM.

Inzicht in hoe kinderen omgaan met ICT is belangrijk, want daarmee kun je anticiperen op mogelijke  kansen en risico’s. In het project DIGYMATEX gaan de onderzoekers tools ontwikkelen die kunnen leiden tot meer inzicht in de digitale volwassenheid van kinderen en hoe deze volwassenheid risico’s vergroot (risicofactoren), risico’s verkleint (veerkrachtfactoren) en voordelen vergroot (versterkende factoren) van ICT-gerelateerd gedrag van kinderen. De tools, gebaseerd op diepgaand onderzoek, kunnen gebruikt worden door onder anderen kinderen en hun ouders, leraren en schoolbestuurders, wetenschappers, bedrijven en beleidsmakers.

Van den Bos is binnen het project betrokken bij de ontwikkeling van een innovatief instrument: de Digital Youth Maturity Index (DYMI). Deze index zal bijdragen aan een breed begrip van de digitale volwassenheid van kinderen. Daarnaast zal Van den Bos betrokken zijn bij onderzoek waarin de digitale volwassenheid gekoppeld wordt aan de sociale, cognitieve en neurale ontwikkeling van kinderen.

Auteursrecht in de digitale samenleving

In het project Rethinking Digital Copyright Law for a Culturally Diverse, Accessible, Creative Europe (reCreating Europe), dat wordt gecoördineerd door Sant'Anna School of Advanced Studies (Italië), leiden dr. Joost Poort, prof. dr. Mireille van Eechoud, dr. Stef van Gompel, dr. João Pedro Quintais en Daniel Gervais van het Instituut voor Informatierecht de UvA-delen van het onderzoek. Er zijn tien partners betrokken in het project. De totale toekenning is ruim 3 miljoen euro.

Technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een ongekende democratisering van culturele productie, denk Instagram waarop fotografen - professionele en niet-professionele - hun producties met de wereld delen of Spotify waar iedere muzikant of producer zijn of haar muziek of podcast kan uploaden. De productie en het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken neemt met iedere nieuwe technologie verder toe. Een effectief systeem van toekomstbestendige normen voor digitaal auteursrecht is daarom van groot belang, ook met het oog op culturele diversiteit en de toegang tot cultuur. Het project reCreating Europe is gericht op de invloed van digitalisering en de digital single market op culturele diversiteit, toegang tot cultuur en culturele creatie in Europa. Het uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een regelgevingskader dat cultureel diverse productie bevordert en inclusieve toegang en consumptie optimaliseert.

Het project heeft een multidisciplinaire aanpak, die onderzoekers, mensen uit de praktijk en andere stakeholders samenbrengt. Poort en zijn collega’s van het Instituut voor Informatierecht gaan deels zelfstandig en deels in samenwerking met andere partners in het consortium aan verschillende deelprojecten werken, gericht op makers/uitvoerend kunstenaars, de creatieve industrie en tussenpersonen zoals YouTube.

Verandering door kunst

De UvA is partner in het project Art and Research on Transformations of Individuals and Societies (ARTIS), dat wordt gecoördineerd door de Universität Wien (Oostenrijk). Er zijn in totaal negen partnerinstellingen. Het UvA-deel wordt geleid door sociaal en cultureel psycholoog dr. Eftychia Stamkou. Het project als geheel ontvangt bijna 3 miljoen euro.

Kunst kan aanzetten tot verandering, in je manier van denken, je mening of je houdingen. Dat geldt voor individuen, maar ook voor de maatschappij als geheel. In het project ARTIS gaat het onderzoeksconsortium kijken wat ten grondslag ligt aan de transformatieve kracht van kunst. Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan beter beleid dat de kracht van kunst bevordert. Hiertoe gaan de onderzoekers een ​​systematisch programma ontwikkelen waarin empirisch en theoretisch onderzoek wordt gecombineerd met het perspectief van kunstenaars, kunstdocenten en andere stakeholders binnen de kunst. Het ARTIS-consortium brengt in kaart welk soort ervaringen mensen met kunst hebben en hoe ervaringen met kunst kunnen leiden tot een nieuwe manier van denken, betrokkenheid en actie ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen. Het gaat daarbij zowel om ervaringen met mainstream- en avantgarde-kunst als om die van individuen die zich daarvan hebben losgemaakt.

Het project zal interdisciplinaire methoden toepassen, waaronder neuro-imaging, interviews, focusgroepen, eye-tracking, movement tracking, netwerkmodellering, dagboekdata en interculturele surveys. De te verkrijgen inzichten worden vertaald in beleidsrichtlijnen die zullen worden verspreid door de belangrijkste stakeholders binnen de kunst- en cultuursector.  

De sociale dimensie van Europese Unie

De EU heeft binnen Horizon 2020 ook financiering toegekend aan het project ‘The Future of European Social Citizenship’ (EUSOCIALCIT), dat vanuit de UvA wordt gecoördineerd door universiteitshoogleraar Frank Vandenbroucke.