Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Sjoerd Jans, directeur van het cultureel studentencentrum CREA van de UvA en de HvA, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege de grote inspanningen die hij de afgelopen veertig jaar heeft geleverd om van CREA een onmisbare plaats te maken in het culturele leven van studenten. Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad, reikte op vrijdag 1 november de onderscheiding uit tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van Jans’ pensionering.

Koninklijke Onderscheiding voor CREA-directeur Sjoerd Jans
Foto: Bart Homburg, gemeente Zaanstad

Onder de bezielende leiding van Jans is CREA een waardevol onderdeel geworden in de culturele levens van (Amsterdamse) studenten. Zijn visie en strategie hebben CREA tot een onmisbare plek in de stad gemaakt, toegankelijk voor iedereen. Daarnaast heeft Jans zich ook buiten CREA ingezet voor kunsteducatie voor jonge mensen, en voor kunst en cultuur in brede zin.

Voor en door studenten

Universiteiten en hogescholen hebben volgens Jans de taak studenten breed te vormen. Het is essentieel dat studenten, aanvullend op hun studie, mogelijkheden tot zelfontplooiing worden geboden en dat hun maatschappelijke belangstelling en hun ambities maximaal worden ondersteund. Daarnaast vindt hij creativiteit van wezenlijk belang voor jonge mensen die de komende decennia de maatschappij moeten vormgeven. Deze visie heeft Jans al zijn tijd bij CREA uitgedragen met als principiële strategie ‘voor en door studenten’.

De kern van CREA is, naast het aanbieden van een breed aanbod op het gebied van alle kunstdisciplines: zelf bedenken en zelf doen. Jans heeft studenten en studentenorganisaties maximaal de ruimte gegeven om zelfstandig te opereren, de continuïteit bewaakt en sprong bij waar nodig. Te midden van het grote aantal lezingen-, debat- en discussiepodia dat Amsterdam kent, onderscheidt CREA zich met een programmering die gekoppeld is aan studenten. Dit is voor Amsterdam - met meer dan 100.000 studenten in het hoger onderwijs - van onschatbare waarde.

Naast zijn activiteiten voor kunsteducatie voor jonge mensen, heeft Jans zich sterk gemaakt op het gebied van kunst en cultuur in brede zin, onder andere als bestuurslid en voorzitter van Filmtheater De Fabriek in de Zaanstreek. Ook heeft hij zich maar liefst 36 jaar als oprichter en voorzitter van het Landelijk Overleg Culturele Organisaties universiteiten en hogescholen (LOCO) hard gemaakt voor een betere positie van cultureel aanbod binnen universiteiten en hogescholen in Nederland.