Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het UniversiteitsForum krijgt een vervolg in 2020. Hiertoe wordt het ledenbestand grotendeels ververst, zodat ook andere medewerkers en studenten dan in de eerste fase van de pilot de gelegenheid krijgen hun stem te laten horen in het forum. Het forum komt op vrijdag 13 maart voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. Het thema van deze bijeenkomst is internationalisering.

Het UniversiteitsForum bestaat uit 54 leden. Onder de oude leden is geïnventariseerd wie de komende periode nog lid wil blijven. Zestien leden gaven aan deel te willen blijven nemen. Voor de plekken die vrijkomen, wordt momenteel geloot onder alle medewerkers en studenten van de faculteiten en diensten van de UvA. Bij de loting worden volgnummers, van 1 tot en met 10, toegekend voor elke plaats in het forum. De plaats gaat naar degene met het laagste volgnummer die de uitnodiging aanvaardt. De loting vindt plaats op basis van het personeelssysteem en het studenteninformatiesysteem (SIS).

Naast de 54 vertegenwoordigers van de faculteiten en diensten heeft het UniversiteitsForum ex officio-leden. Dit zijn - naast de leden van het CvB en de decanen - de diversity officer van de UvA en de voorzitter van de Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC).

Nieuwe secretaris

Het UniversiteitsForum komt de komende periode ongeveer een keer per maand samen om zich te buigen over belangrijke vraagstukken binnen de UvA. De bijeenkomsten zijn korter van duur dan voorheen: hooguit anderhalf uur per bijeenkomst. Jan Rath, hoogleraar Sociologie, blijft de bijeenkomsten  als voorzitter van het forum leiden. Oud-voorzitter van de Centrale Studentenraad Roeland Voorbergen, student Filosofie en Politicologie, is Arne Brentjes opgevolgd als secretaris van het forum.

Eerste bijeenkomst op 13 maart

De eerste bijeenkomst van 2020 is op vrijdag 13 maart, van 8.30 tot 10.00 uur, in de Amsterdamse Academische Club. Het thema van de bijeenkomst is internationalisering’ onder andere in het kader van het nieuwe Instellingsplan, waarvan de contouren nu via denkmee.uva.nl voorliggen aan de universitaire gemeenschap.

Na de plenaire opening door Jan Rath geven drie gastsprekers hun visie op het thema. Annette de Groot (emeritus hoogleraar Psychologie) en Han van der Maas (hoogleraar Psychologie) gaan beiden - vanuit verschillende invalshoeken - in op het taalaspect van internationalisering. Arnoud Boot (hoogleraar Corporate Finance & Financial Markets) deelt een pragmatisch perspectief op de bredere ontwikkeling van internationalisering. Vervolgens gaan de forumleden van start met discussies in kleinere groepen, elk met een eigen deelvraag. 

Vervolgbijeenkomsten van het forum staan gepland op woensdag 15 april, van 11.30 tot 13.00 uur, en op woensdag 20 mei, van 8.30 tot 10.00 uur. Locatie en thema’s worden tijdig bekend gemaakt. De bijeenkomsten zijn openbaar; ook niet-leden kunnen aanwezig zijn.