Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Ruim 80% van de alumni van de UvA wil zich de komende jaren mogelijk laten bij- of nascholen. Dit blijkt uit een grootschalige enquête waaraan meer dan 8.000 oud-studenten van de UvA meededen. Persoonlijke interesse is de belangrijkste drijfveer voor de grootste groep alumni, maar ook het beter kunnen uitoefenen van hun huidige functie of het zich voorbereiden op een nieuwe loopbaanstap worden veel genoemd. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om het aanbod van de UvA Academy, dat bestaat uit kort en middellang onderwijs voor professionals, beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van afgestudeerden.

Leven lang leren en je blijven ontwikkelen staan hoog op de agenda in Nederland. Ook voor de UvA is het belangrijk om de professionele praktijk en de wetenschap aan elkaar te verbinden en de duurzame inzetbaarheid van academici te vergroten. ‘Aan de UvA zetten we ons met elkaar in om onze studenten uit te rusten met alle kennis en vaardigheden die ze nodig hebben in de samenleving en op de arbeidsmarkt’, vertelt UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam. ‘Maar de wereld om ons heen staat natuurlijk niet stil: iedere dag komen er nieuwe wetenschappelijke inzichten bij en tegelijkertijd verandert het werkveld in rap tempo. Dat maakt het ongelooflijk belangrijk dat we ook na het afstuderen de ontwikkeling van mensen blijven faciliteren.’

Om beter inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige deelname van alumni aan onderwijs in het kader van professionele ontwikkeling en nascholing is een enquête uitgezet onder meer dan 80.000 afgestudeerden van de UvA. Ten Dam: ‘Dit alumni-onderzoek bevestigt onze ambitie om leven lang leren de komende jaren verder vorm te geven. Het is goed te zien dat onze alumni zich zo verbonden voelen met hun alma mater dat ze voor hun professionele ontwikkeling het liefst willen terugkeren naar de UvA.’

De respons was ruim 10%: meer dan 8.000 alumni deden mee.* Veel respondenten zijn werkzaam bij de (semi)overheid en in beleids- en adviesfuncties.

Belangstelling voor programma’s

Zo’n 70% van de respondenten (5.000 alumni) heeft eerder al aan bij- of nascholing gedaan of is er nu mee bezig. Dat aantal is het hoogst onder de alumni van de rechtenfaculteit en het laagst bij alumni van de bètafaculteit. Ruim 20% (van die 70%) volgde na het afstuderen een programma aan de UvA, het vaakst bij de economiefaculteit.

Van de respondenten geeft 81% (6.550 alumni) aan de komende jaren mogelijk bij- of nascholing te willen doen. 95% van de 6.550 alumni die interesse heeft in bij- of nascholing, zou dat het liefst aan de UvA willen doen. Het valt hierbij op hoe sterk de band van de alumni met hun universiteit is – meer nog dan hun band met oud-medestudenten en oud-docenten, want de meest genoemde reden voor het willen terugkeren naar de UvA is het aan de UvA gestudeerd hebben. Daarnaast worden de kwaliteit van het onderwijs van de UvA en de toegang tot actueel wetenschappelijk onderzoek van de UvA veel genoemd.

Populaire thema’s en onderwerpen

De populairste onderwijsthema’s zijn achtereenvolgens Mens & Maatschappij, Organisatie & Leiderschap, en Kunst, Cultuur & Filosofie.

Op onderwerpniveau is de belangstelling zeer uiteenlopend, waarbij onder meer psychologie, onderwijskunde, data science, management, filosofie en rechtsgeleerdheid populair zijn. De alumni geven aan geïnteresseerd te zijn in het opdoen van verschillende vaardigheden, waarbij skills op het terrein van leidinggeven, coaching, projectmanagement, communicatie, didactiek en programmeren veel genoemd worden. De alumni blijken vooral onderwijsprogramma’s te willen volgen die een aantal weken of maanden duren, of een kortlopend programma van een dag(deel) of enkele dagen.

UvA Academy

Het korte en middellange onderwijs voor professionals brengt de UvA onder in de UvA Academy. Het aanbod van onderwijstrajecten zoals masterclasses, leergangen en webinars wordt de komende jaren sterk uitgebreid, in lijn met de UvA-ambitie om leven lang leren te stimuleren. De uitkomsten van dit alumni-onderzoek geven handvatten om het aanbod goed te laten aansluiten op de wensen en behoeften van afgestudeerden.

* Het onderzoek is uitgevoerd onder alumni van de vijf faculteiten die deelnemen in de UvA Academy: Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, en Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Omdat het gaat om de duurzame inzetbaarheid van werkenden, is de enquête uitgezet onder alumni in de leeftijd tot 65 jaar.

S.E. (Susan) Nuijten

Projectcoördinator Leven Lang Leren