Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het kabinet investeert in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds € 5 miljard – en doet daarnaast een reservering van € 1,3 miljard – in duurzame economische groei in Nederland. In totaal gaat het om 28 projecten die deze ronde financiering ontvangen. De UvA is bij verschillende projecten betrokken: Nationale LLO Katalysator, Digitaliseringsimpuls onderwijs NL, CropXR, Biotech Booster en Einstein Telescope.

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

Het doel van het project Digitaliseringsimpuls onderwijs NL is het benutten van de kansen van digitalisering om studenten in het hoger onderwijs en mbo beter toe te rusten op de snel en continu veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Het project richt zich een toegankelijke kennisinfrastructuur met Centers for Teaching and Learning en innovatie via transformatiehubs, en een sectorale ICT-infrastructuur om mbo-, hbo- en wo-instellingen betere toegang te geven tot snelle, veilige en voordelige ICT-voorzieningen.

Nationale LLO Katalysator

De Nationale LLO Katalysator richt zich op het creëren van nieuw LLO (Leven Lang Ontwikkelen)-aanbod door onderwijsinstellingen. Het project sluit aan bij drie uitdagingen van het huidige LLO-systeem: beter zicht krijgen op de vraag naar arbeid in de toekomst, meer aanbod creëren om aan deze vraag te voldoen, en verdere ontwikkeling van de leercultuur in Nederland.

CropXR

CropXR richt zich op een veelbelovende, nieuwe veredelingstechniek waarmee veel sneller en efficiënter klimaatresistente gewassen kunnen worden ontwikkeld. Mede dankzij vele decennia van publieke investeringen staat de Nederlandse plantenveredelingssector aan de wereldtop bij het ontwikkelen en produceren van nieuwe variëteiten van land- en tuinbouwgewassen. De komende jaren wachten deze sector nieuwe uitdagingen, maar ook grote kansen.

Biotech Booster

Het project Biotech Booster is gericht op de doorontwikkeling van kennis naar bedrijvigheid. Het gaat daarbij om toepassing in de gezondheidszorg, maar ook in andere sectoren zoals de chemie en de landbouw. Door systeemfalen in valorisatie en marktfalen in financiering resulteert hoogwaardige biotech-kennis nog onvoldoende in nieuwe producten en diensten. Het doel van Biotech Booster is om van Nederland een brandpunt in de mondiale biotechnologie te maken.

Einstein Telescope

Einstein Telescope is een internationaal fundamenteel onderzoeksproject. Het doel is een ondergronds observatorium voor het meten van zwaartekrachtsgolven. Krachtige laserstralen kaatsen tussen ijskoude, trillingvrije spiegels aan uiteinden van kilometerslange vacuümtunnels. Rond 2025 besluit een nog te vormen internationaal gremium of Einstein Telescope naar Nederland komt of naar Italië gaat. Het project heeft een grote potentiële impact op de Nederlandse wetenschap, economie en maatschappij. De benodigde technologie (denk aan nanotechnologie, AI, quantum computing, fotonica) kan in tal van andere sectoren worden toegepast. 

Over het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart met als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken. Het is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit of aan projecten geld wordt toegekend. Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor duurzame economische groei op langere termijn.