Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. prof. dr. L.J. Gunning-Schepers is door het CvB van de UvA benoemd tot universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij. De benoeming gaat in per 1 september 2010, tegelijk met haar nieuwe functie als voorzitter van de Gezondheidsraad.

Mw. prof. dr. L.J. Gunning-Schepers is door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam benoemd tot universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij. De benoeming gaat in per 1 september 2010, tegelijk met haar nieuwe functie als voorzitter van de Gezondheidsraad. Louise Gunning is nu voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en decaan van de Faculteit der Geneeskunde van de UvA.

Gezondheid speelt een steeds grotere rol in het maatschappelijk debat: welvaartsziekten, de vergrijzing, de kosten van de gezondheidszorg. De vorm en de kwaliteit van de gezondheidszorg en de gevolgen hiervan zijn regelmatig onderwerp van politieke en strategische discussies. Als universiteitshoogleraar aan de UvA zal Louise Gunning binnen de Sociale Geneeskunde - in het bijzonder Public Health - de vertaalslag maken van wetenschappelijke inzichten naar de actuele maatschappelijke discussie over gezondheidsvraagstukken.

Over Louise Gunning

Gunning (1951) promoveerde aan de Erasmus Universiteit (EUR). Als onderzoeker was zij verbonden aan de Universiteit van Leuven en aan de EUR. Ook werkte Gunning als beleidsmedewerker bij het Ministerie van VWS. In 1991 werd zij benoemd tot hoogleraar Sociale geneeskunde aan de UvA. Van 1995 tot 1997 was zij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Vanaf 1997 was Gunning lid van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en vicedecaan. In 2001 werd zij benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC-UvA en decaan van de Faculteit der Geneeskunde aan de UvA. De ministerraad heeft Gunning per 1 september 2010 benoemd tot voorzitter van de Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.

Universiteitshoogleraren

Het is de taak van de universiteitshoogleraren om een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit. De universiteitshoogleraren zijn niet verbonden aan één bepaald vakgebied of faculteit. Naast Louise Gunning heeft de UvA nog vijf andere universiteitshoogleraren: Johan van Benthem, Robbert Dijkgraaf, Louise Fresco, Ad Lagendijk en Henk van Os.