Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In Europa is een nieuw nationalisme in opkomst, waarbij tegenstanders van de multiculturele samenleving de eisen en het vocabulaire van feministen en homo- en lesboactivisten omhelzen. Tijdens een internationale conferentie discussiëren wetenschappers over de relatie tussen seksualiteit en nationalisme.

In Europa is een nieuw nationalisme in opkomst, waarbij tegenstanders van de multiculturele samenleving de eisen en het vocabulaire van feministen en homo- en lesboactivisten omhelzen. West-Europa wordt voorgesteld als een baken van moderniteit en vrijheid, dat zich moet beschermen tegen conservatieve, traditionele en intolerante migranten. Tijdens de internationale conferentie 'Sexual Nationalisms. Gender, Sexuality and the Politics of Belonging in the New Europe' komen meer dan tachtig wetenschappers bijeen om de relatie tussen seksualiteit en nationalisme in het ‘nieuwe Europa’ te onderzoeken en bediscussiëren. De conferentie vindt plaats op 27 en 28 januari aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Voorafgaand is er op 26 januari een discussieavond over de vraag hoe de emancipatiebeweging van vrouwen en homoseksuelen in Nederland zich het beste kan verhouden tot het debat over de multiculturele samenleving.

Homofobie en sekse-ongelijkheid worden binnen het nieuwe nationalisme vaak op het conto geschreven van migranten, met name moslims. Hiermee worden de status en rechten van migranten als Europese burgers in twijfel getrokken. Hoe is deze ontwikkeling te begrijpen? Waarom zijn thema’s als vrouwenemancipatie en homorechten zo’n centrale rol gaan spelen in het debat over burgerschap in Europa? En wat is er over van het viriele en heteroseksuele nationalisme dat de historicus George Mosse beschreef in zijn befaamde boek Nationalism and Sexuality (1985)? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de tweedaagse conferentie.

Deelnemers aan de conferentie zijn onder anderen: Judith Butler (University of California, Berkeley), George Chauncey (Yale University), Lisa Duggan (New York University), Jan Willem Duyvendak (AISSR, UvA), Éric Fassin (École Normale Supérieure), Joan Scott (Princeton University), Judith Surkis (Institute for Advanced Study, Princeton), Evelien Tonkens (UvA) en Peter Geschiere (AISSR, UvA).

Discussieavond 26 januari

Gelijkheid tussen man en vrouw en acceptatie van homoseksualiteit worden steeds vaker gezien als kernwaarden van de Nederlandse cultuur. Seksuele emancipatie lijkt de lakmoesproef van integratie geworden. Tijdens de discussieavond op 26 januari bogen de deelnemers zich over de vraag hoe sociale bewegingen die strijden voor seksuele en genderemancipatie, zich moeten opstellen ten aanzien van deze ontwikkeling. Het debat werd ingeleid door Andrée van Es (o.a. wethouder Diversiteit & Integratie in Amsterdam). Deelnemers waren onder anderen Ahmed Marcouch (Tweede Kamerlid PvdA), Vera Bergkamp (voorzitter COC Nederland) en Anja Meulenbelt (senator SP).

Organisatie

De conferentie wordt georganiseerd door het Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality (ARC-GS) van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) aan de UvA en het Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux van L'École des hautes études en sciences sociales (Parijs), met steun van de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen (KNAW) en Maison Descartes. De discussieavond werd georganiseerd door het ARC-GS in samenwerking met UvA Pride.

Tijd, locatie en deelname

De conferentie vindt plaats op donderdag 27 en vrijdag 28 januari 2011. Locatie: UvA, Oudemanhuispoort 4-6, 1012 CN Amsterdam. De voertaal is Engels. De toegang is vrij; registratie is niet nodig.