Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Frank Vandenbroucke (1955) wordt per 1 mei 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Wiardi Beckman Stichting.

Dr. Frank Vandenbroucke (1955) wordt per 1 mei 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege de Wiardi Beckman Stichting.

Als bijzonder hoogleraar op de Den Uyl-leerstoel zal Vandenbroucke zich richten op sociale ontwikkelingen in Europa. Vragen die daarbij aan bod komen, zijn met name welke rol de Europese Unie vandaag speelt in het sociale beleid van de lidstaten, welke rol de Europese Unie zou moeten spelen, en welke opvattingen over sociale vooruitgang daarin aan bod komen. Vandenbroucke wil deze vragen ook onderzoeken vanuit hun relevantie voor de verdere ontwikkeling van de sociaaldemocratie, als politieke en maatschappelijke beweging.

Vandenbroucke was van 1985 tot 1996 lid van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (Tweede Kamerlid). Daarnaast was hij van 1989 tot 1994 voorzitter van Socialistische Partij (SP), tegenwoordig de Socialistische Partij Anders (sp.a.), en van 1995 tot 1996 fractieleider van de SP in de Kamer. Daarna bekleedde hij verschillende ministersposten in de federale regering. Hij was achtereenvolgens Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken (1994-1995) en Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (1999-2003), en Minister van Werk en Pensioenen (2003-2004). Vervolgens was Vandenbroucke actief in de Vlaamse politiek, van 2004 tot 2009 als Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming, en van 2009 tot 2010 als Vlaams volksvertegenwoordiger. In november 2009 werd hij tot Minister van Staat benoemd. Daarnaast is Vandenbroucke sinds 2010 senator in het federale parlement (Eerste Kamerlid).

Vandenbroucke studeerde Economische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en Economie in Cambridge. Hij promoveerde aan de Faculty of Social Studies van Oxford University op het proefschrift Social justice and individual ethics in an open society. Equality, responsibility and incentives. Van 2001 tot 2009 was Vandenbroucke visiting fellow aan Nuffield College Oxford. Hij is lid van ‘Friends of Europe’, een onafhankelijke denktank gericht op het stimuleren van de open discussie over Europa en haar toekomst. Vandenbroucke is gasthoogleraar aan de K.U. Leuven, de Universiteit Antwerpen, waar hij de vakken Europees sociaal beleid en economische analyse van sociale problemen doceert, en de Vrije Universiteit Brussel, waar hij studenten begeleidt in het vak Europese integratie.

Over de Den Uyl-leerstoel

De Dr. J.M. den Uyl-leerstoel van de Wiardi Beckman Stichting is sinds 1988 gevestigd aan de UvA. Jan Pronk, Ad Oele, Ed van Thijn en Ad Geelhoed († 2007) vervulden eerder dit hoogleraarschap.