Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Naast drie hoogleraren spraken staatssecretaris Halbe Zijlstra, student Sander Breur en waarnemend bestuursvoorzitter Paul Doop. De strategische agenda van OCW vormde de rode draad.

Opening academisch Jaar 2011, foto 37, foto's Bob Bronshoff

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar 2011-2012 schetste waarnemend bestuursvoorzitter Paul Doop de koers van de UvA tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen van het hoger onderwijs. Hij ging onder andere in op de profileringsdiscussie en op de intensivering van de samenwerking tussen kennisinstellingen in Amsterdam. Doop, gaf tevens een kort en bondig antwoord op de vraag of er een fusie op handen is tussen UvA en VU: ‘Nee’.

Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, sprak over de strategische agenda voor het hoger onderwijs. Sander Breur, UvA-student en oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). gaf een beeld van de criteria die - vanuit studentperspectief - een rol moeten spelen bij profilering van de universiteiten.

‘De gevoelige snaar’

Opening academisch Jaar 2011, foto 19, foto's Bob Bronshoff
Staatssecretaris Halbe Zijlstra

Na een muzikaal intermezzo door de Amsterdamse band PIET spraken drie UvA-wetenschappers vanuit verschillende disciplines naar aanleiding van het thema ‘De gevoelige snaar’.

De bijdrage van José van Dijck, hoogleraar Comparatieve Mediastudies en decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, ging onder andere over de like button. Deze vormt steeds vaker de basis van publieke communicatie en speelt een grote rol in de beoordeling van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, betoogde Van Dijck.

Erik Verlinde, hoogleraar Theoretische fysica en winnaar van de NWO-Spinozapremie 2011, beschreef de drijfveren van wetenschappelijke vooruitgang en de omstandigheden waaronder een Eureka-moment tot stand kan komen.

Damiaan Denys, hoogleraar Psychiatrie en hoofd van de afdeling Psychiatrie van het AMC, ten slotte, hield zijn rede over de neiging van de mens om leegten en het niets op te willen vullen.