Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Vandaag bracht de commissie Levelt rapport uit over het onderzoek naar het werk van de Tilburgse wetenschapper Diederik Stapel. Volgens de commissie pleegde deze fraude met wetenschappelijke gegevens. In het rapport staan ook de bevindingen en aanbevelingen van de commissie Drenth, die in opdracht van het CvB van de UvA onderzoek deed naar het onderzoekswerk dat Stapel uitvoerde aan de UvA.

Vandaag bracht de commissie Levelt rapport uit over het onderzoek naar het werk van de Tilburgse wetenschapper Diederik Stapel. Volgens de commissie pleegde deze fraude met wetenschappelijke gegevens. In het rapport staan ook de bevindingen en aanbevelingen van de commissie Drenth, die in opdracht van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek deed naar het onderzoekswerk dat Stapel in de periode 1994-1999 uitvoerde aan de UvA.

Stapel promoveerde in 1997 aan de UvA. De commissie Drenth komt tot de voorlopige conclusie dat niet aantoonbaar is vastgesteld dat met onderzoeksgegevens is gefraudeerd, mede omdat de data inmiddels niet meer beschikbaar zijn. De commissie Levelt adviseert de UvA te onderzoeken of de doctorsgraad van de heer Stapel ingetrokken kan worden "op grond van uitzonderlijk wetenschappelijk onwaardig gedrag, in strijd met de aan het doctoraat verbonden plichten." De UvA volgt dit advies op en zal met het ministerie van OCW overleggen welk juridisch instrument de UvA hiertoe kan aanwenden.

De commissie Drenth staat onder leiding van Prof. dr. Pieter Drenth, emeritus hoogleraar psychologie en voormalig president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Overige leden zijn Prof. dr. Jaap Zwemmer, voorzitter van de Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie van de UvA; Prof. dr. Len de Klerk, hoogleraar Planologie. Hij heeft veel ervaring als lid van bezwarencommissies aan de UvA en Prof. dr. Chris Klaassen, als statisticus verbonden aan het Korteweg – de Vries instituut voor Wiskunde. Hij is secretaris van de commissie.