Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderzoekers van de Amsterdam Business School van de UvA ontwikkelden een adaptieve kennistest die gebruikt kan worden voor personeelsselectie. Hiermee kunnen bedrijven kandidaten voor een functie toetsen op alle functierelevante kennis die zij tot dan toe hebben opgedaan.

Onderzoekers van de Amsterdam Business School van de UvA ontwikkelden een adaptieve kennistest die gebruikt kan worden voor personeelsselectie. Met de test en het onderliggende platform kunnen bedrijven kandidaten voor een functie toetsen op alle functierelevante kennis die zij tot dan toe hebben opgedaan. De kennistest is ontwikkeld binnen het project Ontology based competency matching: Bridging the gap between vocational education and the workplace (OntoHR), dat onlangs is afgerond.

Stefan Mol en Gábor Kismihók van de Human Resource Management & Organization Behaviour-groep ontwikkelden een eLearning-omgeving om de werkgerelateerde kennis van hbo-studenten vast te kunnen stellen. In deze omgeving kan met een kennistest bepaald worden of een sollicitant voldoet aan de criteria van het functieprofiel bij een vacature. De kennistest is er nu voor één bepaalde functie, die van ICT-systeemanalyst, en is in vijf talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Hongaars. De onderzoekers willen in de toekomst kennistesten ontwikkelen voor een groot aantal functies op hbo-niveau. Daarbij willen zij het onderliggende platform zodanig uitbouwen dat deze niet alleen gebruikt kan worden bij selectie, maar ook bij plaatsing. De aanpak van Mol en Kismihók brengt evidence based management, het toepassen van wetenschappelijke kennis in de managementpraktijk, dichterbij.

Kennis: mediator tussen intelligentie en prestatie

Met het OntoHR-project willen Mol en Kismihók de kloof overbruggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Studenten werken hard om hun diploma te bemachtigen, maar bedrijven toetsen sollicitanten vervolgens vooral op intelligentie en andere (stabiele) kenmerken. Uit eerder meta-analytisch onderzoek blijkt dat intelligentie de beste voorspeller is van werkprestaties, ongeacht voor welke functie wordt geselecteerd. Binnen de personeelspsychologie gaan echter steeds meer stemmen op dat werkgerelateerde kennis de beste voorspeller is van werkprestaties, en dat intelligente mensen simpelweg sneller in staat zijn om kennis tot zich te nemen. Maar het vaststellen van het werkgerelateerde kennisniveau van een sollicitant is niet eenvoudig en vereist meer inductief georiënteerd onderzoek. Met de kennistest van Mol en Kismihók kunnen sollicitanten nu getoetst worden op alle functierelevante kennis die zij tot dan toe hebben opgedaan.

Feedback

De kennistest is adaptief en gaat van algemene naar steeds specifiekere kennisvragen, afhankelijk van de antwoorden die worden gegeven. De kandidaat krijgt na afloop van de test een persoonlijk feedback-rapport waarin staat welke kennis bij hem ontbreekt. Die feedback wordt gegeven door middel van wiki-pagina’s (open content-lesmateriaal) en wordt in de toekomst nog uitgebreid met doorverwijzingen naar specifieke opleidingen en cursussen.

Als meerdere sollicitanten met eenzelfde vooropleiding de test maken, kan het systeem ook worden ingezet bij de beoordeling van de kwaliteit van onderwijscurricula. Want aan de hand van de scores van de kandidaten kunnen pluspunten of hiaten bij een bepaalde opleiding worden geïdentificeerd.

Leven Lang Leren

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Leonardo da Vinci-programma, onderdeel van het Europese subsidieprogramma een Leven Lang Leren. Hierin werkte de Amsterdam Business School samen met Qompas BV (Leiden), Gruppo Dida (Italië) en Corvinno Technology Transfer Center (een spin-off van Corvinus University of Budapest).