Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het College van Bestuur van de UvA heeft prof. dr. Frank van Vree, hoogleraar Journalistiek en cultuur, benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De benoeming gaat in per 1 januari 2012.

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft prof. dr. Frank van Vree (1954), hoogleraar Journalistiek en cultuur, voor een periode van vijf jaar benoemd tot decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. De benoeming gaat in per 1 januari 2012.

De decaan is verantwoordelijk voor de algehele leiding van de faculteit, en geeft richting en sturing aan de faculteit op het terrein van onderwijs en onderzoek. Van Vree volgt prof. dr. José van Dijck op, die sinds 2008 decaan was.

Wetenschappelijke loopbaan

Van Vree studeerde moderne geschiedenis en wijsbegeerte in Groningen en promoveerde in Leiden op een onderzoek naar publieke-opinievorming in Nederland in de periode 1930-1939. Vervolgens was hij docent aan de Open Universiteit en diverse lerarenopleidingen in Amersfoort, Delft, Rotterdam en Den Haag. Sinds 1989 werkt Van Vree aan de UvA, achtereenvolgens als universitair docent Cultuurgeschiedenis, universitair (hoofd)docent Cultuurgeschiedenis en mediastudies, en hoogleraar Journalistiek en Cultuur. Van 1994 tot 1995 was hij tevens research fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies. In 1998 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Persgeschiedenis in Rotterdam. Ook was hij voor meerdere korte perioden gasthoogleraar aan de Heilige Cyrillis en Methodius Universiteit in Skopje (Macedonië). Het afgelopen jaar werkte hij als gastonderzoeker aan New York University.

In zijn onderwijs richt Van Vree zich voornamelijk op de studie van de journalistieke cultuur en historische representatie. Zijn onderzoek beweegt zich op het terrein van geschiedenis en herinnering, moderne geschiedenis, en actuele en historische journalistieke cultuur. Sinds 2008 leidt hij - met Rob van der Laarse - het onderzoeksprogramma ‘De dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog’. Van Vree heeft veel gepubliceerd, te beginnen met zijn belangrijkste publicatie, In de schaduw van Auschwitz – Herinneringen, beelden, geschiedenis (1995). Zijn meest recente (co-)publicaties zijn Gevaarlijk spel. De verhouding tussen pr & voorlichting en journalistiek (AMB Diemen 2011) en Performing the Past. Memory, History, and Identity in modern Europe (AUP 2010).

Bestuurlijke en journalistieke werkzaamheden

Van Vree is oprichter en coördinator van het duale masterprogramma Journalistiek aan de UvA. Van 2005 tot 2010 was hij voorzitter van de afdeling Mediastudies. Sinds 2011 is hij directeur van de landelijke onderzoeksschool Mediastudies. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van de Stichting Praemium Erasmianum, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescommissie Databank Digitale Dagbladen, voorzitter van de mede door hem opgerichte stichting De Nieuwe Reporter (weblog.mediastudies.nl) en bestuurslid van het Expertisecentrum Journalistiek. Verder schrijft hij een tweewekelijkse media-column voor De Groene Amsterdammer. Hij was lid van verschillende redactieraden en redacteur bij een aantal vaktijdschriften, waaronder Feit & fictie. Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie (dat mede door hem is opgericht). Van 1989 tot 2009 was hij recensent non-fictie van de Volkskrant. Hij had zitting in tal van besturen en commissies. Zo was hij lid van het Algemeen Bestuur van het Nederlands Persmuseum en bestuurslid van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties.

Over de faculteit

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA telt circa 7.000 studenten en zo’n 1.200 medewerkers. Onderwijs en onderzoek zijn ondergebracht in zes departementen: Geschiedenis, archeologie en regiostudies, Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen, Mediastudies, Neerlandistiek, Taal- en letterkunde en Wijsbegeerte.