Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Medio januari verschijnt van prof. dr. Irene de Jong Homer – Iliad Book 22, een commentaar op het 22ste boek van Homerus’ Ilias. Het werk wordt gepubliceerd in de prestigieuze commentarenreeks Cambridge Greek and Latin Classics van Cambridge University Press.

Medio januari verschijnt van prof. dr. Irene de Jong, hoogleraar klassiek Griekse taal- en letterkunde aan de UvA, Homer – Iliad Book 22, een commentaar op het 22ste boek van Homerus’ Ilias. Het werk wordt gepubliceerd in de prestigieuze commentarenreeks Cambridge Greek and Latin Classics van Cambridge University Press, in vakkringen beter bekend als de Green-Yellows (naar de kleuren van de omslag). Deze reeks werd eind jaren zeventig gestart en telt intussen meer dan zeventig titels. Alle classici, van studenten tot professionals, gebruiken de reeks bij het bestuderen van klassieke teksten. De Jong is de eerste Nederlandse classicus die gevraagd is een deel in de reeks te verzorgen.

Het 22ste boek (van de 24) bevat een van de dramatische hoogtepunten van Ilias: het tweegevecht tussen Hector, de aanvoerder van de Trojanen, en Achilles, de grootste strijder aan Griekse kant. Achilles heeft zich lange tijd afzijdig gehouden, maar bezegelt nu - door Hector te doden - zowel zijn eigen lot als dat van Troje. Een gebeurtenis die niet in de Ilias beschreven staat, maar waar wel op wordt gezinspeeld, vooral in dit 22ste boek.

In haar commentaar licht De Jong verschillende aspecten van de tekst toe: van details als ongebruikelijke woordvormen tot grotere verbanden als de vertelstructuur van de tekst. Commentaren zijn een belangrijk hulpmiddel binnen de klassieke wetenschap: woord voor woord en regel voor regel wordt de tekst toegelicht en uitgelegd. Op die manier wordt de in de loop der eeuwen opgebouwde kennis over een tekst op een efficiënte manier bijeengebracht.

Over Irene de Jong

Irene de Jong (1957) doet onderzoek naar verteltechnieken in het werk van onder andere Homerus, Herodotus en Euripides. Zij publiceerde onder meer A Narratological Commentary on the Odyssey (Cambridge 2001), Narrative in Drama. The art of the Euripidean Messenger-Speech (Leiden 991), Sophocles and the Greek Language. Aspects of Diction, Syntax, and Pragmatics (Leiden 2006) met Albert Rijksbaron, en de reeks Studies in Ancient Greek Narrative (Leiden 2004-2012). Voor een breder publiek schreef zij In betovering gevangen – aspecten van Homerus’ vertelkunst (Athenaeum, Polak 1992). Haar wetenschappelijk werk is bekroond met de Praemium Erasmianum studieprijs en de C.C. Hodshonprijs.

Publicatiegegevens

Irene J. F. de Jong (ed.): Homer: Iliad Book 22, Cambridge Greek and Latin Classics
ISBN: 9780521709774
Beschikbaar vanaf medio januari 2012

Presentatie

Het eerste exemplaar van het commentaar wordt tijdens een SPUI25-bijeenkomst op dinsdag 24 januari aangeboden aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.