Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dr. A.H.G. Rinnooy Kan is door het College van Bestuur van de UvA benoemd tot universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde, met bijzondere aandacht voor veranderingsprocessen op micro- en macroniveau. De benoeming gaat in per 1 september 2012. Alexander Rinnooy Kan is nu voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

Over de leerstoel

In een turbulente wereldeconomie is verandering de enige constante: voor landen en ondernemingen, voor burgers en bestuurders, voor werkgevers en werknemers. Economie en bedrijfskunde leggen van oudsher de analytische basis voor het veranderingsproces. Complexe onderhandelingen, vaak tussen meerdere partijen op meerdere niveaus, moeten het vervolg vormgeven. In beide fases liggen fraaie mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek.

Over Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan (1949) studeerde wiskunde in Leiden en econometrie in Amsterdam. Hij werkte onder andere aan de Universiteit Delft en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij in 1980 hoogleraar operationeel onderzoek werd, in 1983 directeur van het Econometrisch Instituut en in 1986 rector magnificus. Tussendoor bekleedde hij gasthoogleraarschappen in onder andere Californië (Berkeley), Boston (MIT) en Philadelphia (Wharton School). In 2007 werd hij benoemd tot onbezoldigd hoogleraar Policy Analysis in the Private and Public Sectors aan de UvA.

Na zijn voorzitterschap van VNO (vanaf 1991) en VNO-NCW (vanaf 1995) trad Rinnooy Kan in 1996 toe tot de raad van bestuur van bank/verzekeraar ING, een functie die hij tot juni 2006 bekleedde. Hij is sinds augustus 2006 kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

Alexander Rinnooy Kan is gehuwd en heeft drie kinderen.

Universiteitshoogleraren

Het is de taak van de universiteitshoogleraren om een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit. De universiteitshoogleraren zijn niet verbonden aan één bepaald vakgebied of faculteit. Naast Alexander Rinnooy Kan heeft de UvA nog vijf andere universiteitshoogleraren: Johan van Benthem, Robbert Dijkgraaf, Louise Fresco, Ad Lagendijk en Henk van Os.