Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN verbindt zijn naam aan de leerstoel Pension Economics van de UvA. MN ondersteunt de MN Chair in Pension Economics voor een periode van vijf jaar.

Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN verbindt zijn naam aan de leerstoel Pension Economics van de Universiteit van Amsterdam. MN ondersteunt de MN Chair in Pension Economics voor een periode van vijf jaar. Op maandag 2 april ondertekenden Ruud Hagendijk, voorzitter Raad van Bestuur MN, en Paul Doop, vicevoorzitter College van Bestuur UvA, een overeenkomst hiertoe. De bezetter van de leerstoel is prof. dr. Roel Beetsma.

Met de sponsoring wil MN het wetenschappelijk onderzoek op pensioengebied stimuleren. Het gaat daarbij onder meer om verbreding van de kennis over pensioenbeleid, het ontwerp van pensioensystemen en de wisselwerking tussen het pensioensysteem en de macro-economie. In het onderzoek zal aandacht zijn voor onderwerpen als intergenerationele risicodeling, besluitvorming over deelname aan pensioenregelingen en bepaling van de pensioenleeftijd.

Ruud Hagendijk: “MN vindt het belangrijk dat er gedegen onderzoek gedaan wordt naar pensioen in een brede context. Zeker in de huidige tijd waarin discussie plaats vindt over de toekomstige vormgeving van pensioenen in Nederland past goed onderzoek om te komen tot een weloverwogen besluitvorming”.

De sponsoring krijgt vorm door financiering van de leerstoel en de aanstelling van twee promovendi aan de UvA. Het onderzoek wordt ondergebracht bij de Amsterdam School of Economics van de UvA en zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met collega-economen van de Finance Group en van de sectie Actuarial Science van de UvA.

Prof. dr. Han van Dissel, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, toont zich opgetogen over de sponsoring door MN: “We zijn verheugd over de bereidheid van MN om onderzoek op het gebied van pensioenen te sponsoren. Samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven is van groot belang voor de valorisatie van wetenschappelijke kennis en om te komen tot goed gefundeerde beleidsbeslissingen”.