Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Bij beleidsbemiddeling schakelen maatschappelijke partijen een onafhankelijke derde in om te bemiddelen. Op donderdag 5 april werd het rapport Publieke beleidsbemiddeling aangeboden aan de Nationale ombudsman, dr. Alex Brenninkmeijer. Het rapport is geschreven door onderzoekers van de UvA.

Beleidsbemiddeling is een nieuwe vorm van conflicthantering in publieke kwesties. Bij beleidsbemiddeling schakelen maatschappelijke partijen een onafhankelijke derde in om te bemiddelen. Op donderdag 5 april werd het rapport Publieke beleidsbemiddeling aangeboden aan de Nationale ombudsman, dr. Alex Brenninkmeijer. Doel van het rapport is om de mogelijkheden van beleidsbemiddeling te verduidelijken voor de Nederlandse bestuurspraktijk - op het niveau van gemeente, provincie en landelijk.

Het rapport is geschreven door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het zal onder meer worden gebruikt bij trainingen en cursussen van personen in en buiten het openbaar bestuur die met publieke beleidsbemiddeling aan het werk willen.

Bij veel onderwerpen in het publieke domein kunnen alleen resultaten worden bereikt als er voldoende vertrouwensbasis wordt gecreëerd tussen de verschillende stakeholders en de overheid. Procedurele zorgvuldigheid en belangeloze dialoog is daarvoor een voorwaarde.

Beleidsbemiddeling biedt hulp bij het vinden van een uitweg in de vorm van onafhankelijke en neutrale procesbegeleiding voor betrokkenen die anders in een patstelling tegenover elkaar blijven staan. De beleidsbemiddelaar is er voor alle betrokken partijen en begeleidt hen als groep - in hun onderlinge communicatie, onderhandeling en besluitvorming.

Het rapport beschrijft vanuit de expertise van de Amsterdams Centrum voor Conflictstudies aan de UvA de noodzakelijke voorwaarden en stappen die tot een dergelijk onderhandelingsproces leiden. De inschakeling van een onafhankelijke beleidsbemiddelaar wordt hierbij van groot belang geacht. In het rapport is onder meer een concrete casus beschreven die ingaat op de discussie over horecatijden in Zandvoort.