Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Colleges van Bestuur van de UvA en de VU gaan de samenwerking tussen beide universiteiten verder uitwerken. Op woensdag 16 mei ondertekenden beide Colleges een intentieverklaring hiertoe.

UvA-VU

De Colleges van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) gaan de samenwerking tussen beide universiteiten verder uitwerken. Op woensdag 16 mei hebben beide Colleges hiertoe een intentieverklaring ondertekend. In het najaar van 2011 startten beide universiteiten een onderzoek naar de kansen om door onderlinge samenwerking een kwaliteitssprong te realiseren. UvA en VU zijn ervan overtuigd dat de verdere bundeling van krachten leidt tot een sterkere positie in de (inter)nationale onderzoekswereld en een kwaliteitsimpuls geeft aan onderwijs en onderzoek bij beide universiteiten.

Onderzoek, masteronderwijs en bètafaculteit

De samenwerking biedt vele kansen en vormen: dat kan per vakgebied verschillen. Dat geldt ook voor het tijdpad dat wordt doorlopen. Samenwerking richt zich op alle disciplines waar dat tot voordeel leidt en onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot: 1) een gezamenlijke programmering van onderzoek op terreinen waarop de universiteiten elkaar kunnen aanvullen en versterken, 2) de vorming van gezamenlijke Amsterdam Graduate Schools voor initieel en postinitieel masteronderwijs en 3) de vorming van een geïntegreerde bètafaculteit. Onderzocht wordt of er één geïntegreerde bètafaculteit kan komen voor UvA en VU. Het gaat daarbij om de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA en de twee VU-faculteiten met een bètasignatuur: de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en de Faculteit der Exacte Wetenschappen.
Met al deze initiatieven draagt de samenwerking bij aan het topsectorenbeleid van het Rijk en van de Amsterdam Economic Board.

Amsterdam Academic Alliance

UvA en VU hebben de intentie om samen een aantal wetenschappelijke allianties te vormen, onder de naam Amsterdam Academic Alliance (AAA). De allianties zullen bestaan uit de krachtenbundeling tussen UvA en VU en zo mogelijk met andere Amsterdamse wetenschappelijke instituten in diverse disciplines. Met het vormen van de allianties willen UvA en VU een sterke uitgangspositie van Amsterdam creëren in (inter)nationale onderzoeksconsortia en bij de toedeling van onderzoeksgelden. Daarnaast willen de instellingen de aantrekkingskracht van Amsterdam op wetenschappelijk toptalent versterken, zowel onder studenten als onderzoekers. Inzet van de samenwerking is tevens vergroting van de kwaliteitscultuur van onderwijs en onderzoek in beide instellingen en behoud van de breedte in onderwijs en onderzoek die passend is voor de positie van Amsterdam als centrum van cultuur, creatieve industrie en zakelijke dienstverlening. Voor studenten betekent het een groter aanbod aan vakken, ook door de al bestaande samenwerking met het hoger beroepsonderwijs (Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland).

Tijdpad

UvA en VU streven ernaar per 1 september met een bestuurlijk voorstel te komen over de juridische, organisatorische en bestuurlijke vormgeving van de beoogde samenwerking en per 1 januari 2013 een samenwerkingsovereenkomst gereed te hebben met daarin een nadere uitwerking van de gezamenlijke uitgangspunten en vaststelling van de randvoorwaarden. Voor feitelijke ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst worden binnen UvA en VU de gebruikelijke adviestrajecten bij de medezeggenschapsorganen doorlopen.