Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Atzo Nicolaï is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast treedt Lidwin van Velden toe tot de Raad van Toezicht van de UvA.

Mr. drs. Atzo Nicolaï is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Nicolaï is tevens benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Daarnaast treedt drs. Lidwin van Velden toe tot de Raad van Toezicht van de UvA. De benoemingen gaan in per 1 juli 2012 en zijn voor een periode van vier jaar.

Nicolaï volgt mr. Inge Brakman op, die optrad als waarnemend voorzitter van beide Raden van Toezicht. Van Velden is de opvolger van ir. Hessel Lindenbergh, van wie de (tweede) termijn op 1 mei afliep. De Raad van Toezicht van de UvA bestaat per 1 juli uit Nicolaï, Brakman, Van Velden en drs. Adri Baan; de Raad van Toezicht van de HvA uit Nicolaï, ir. Bart Bleker en Monika Milz, MBA.

Dhr. mr. drs. A. Nicolaï (1960) is sinds 1 juni 2011 directeur van DSM Nederland. Voor die tijd was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. Eerder was hij dat in de periode 1998-2002. Van 2002 tot 2007 was Nicolaï achtereenvolgens staatssecretaris van Europese Zaken op het ministerie voor Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende I, staatssecretaris van Europese Zaken in Balkenende II, en minister van Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties in Balkenende III. Voorafgaand aan zijn politieke loopbaan was hij algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst en de Raad voor Cultuur, en projectleider politieke uitgangspunten bij het ministerie van OCW. Hij studeerde Nederlands recht en Politicologie aan de Vrije Universiteit. Nicolaï bekleedt verschillende bestuursfuncties. Zo is hij lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en voorzitter van Vogelbescherming Nederland. Tot voor kort was hij tevens voorzitter van debatcentrum De Balie in Amsterdam.

Mw. drs. L.M.T. van Velden (1964) is sinds oktober 2008 werkzaam bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank), eerst als adjunct directeur en sinds januari 2010 als chief financial officer. Van 1990 tot 2008 bekleedde zij verschillende functies bij De Nederlandsche Bank. Zij was bij DNB respectievelijk beleidsmedewerker bij de Divisie Financiële Markten, adjunct afdelingsdirecteur Financiële markten-risk management, afdelingsdirecteur Export- en importgaranties, en afdelingshoofd Toezicht banken. Eerder was Van Velden onderzoeker bij de vakgroep Macro-economie van de UvA en bij de Stichting voor Economisch Onderzoek (tegenwoordig SEO Economisch Onderzoek). Zij is bestuurslid van de Stichting TPE digitaal, een wetenschappelijk tijdschrift voor economische theorie en beleid. Van Velden studeerde Economische Wetenschappen aan de UvA.

Over de Raad van Toezicht

De Raden van Toezicht beoordelen het bestuur van de universiteit en de hogeschool in hun geheel en staan het College van Bestuur met raad bij. Belangrijke plandocumenten zoals het instellingsplan, de begroting, het financieel jaarverslag en het bestuurs- en beheersreglement zijn onderworpen aan de goedkeuring door de raad. De leden van de Raad van Toezicht van de UvA worden benoemd door de Minister van OCW. De leden van de Raad van Toezicht van de HvA worden benoemd door de leden van de raad van de UvA.