Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Onder de titel 'Never waste a good crisis' vindt op woensdag 26 september een conferentie plaats over structurele hervormingen ten tijde van economische neergang. Prominente experts uit binnen- en buitenland - onder wie Peter Edelman, voormalig adviseur van Robert Kennedy en Bill Clinton - gaan met elkaar en de zaal in discussie. De conferentie wordt georganiseerd door het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) van de UvA.

Veel deskundigen pleiten voor structurele veranderingen van onze arbeidsmarkt en de instituties die sociale bescherming bieden, zoals ontslagbescherming en werkloosheidsuitkeringen. Maar welke structurele hervormingen zijn nodig om arbeidsmarkten en sociale zekerheidssystemen beter te laten functioneren, vooral met het oog op kwetsbare groepen aan de onderkant? Wat zijn de belangrijkste obstakels om de gewenste hervormingen in een periode van economische crisis door te voeren? Hoe kunnen deze obstakels worden overwonnen? Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie.

Verschillende perspectieven

Peter Edelman draagt oplossingen aan vanuit de VS. Edelman is hoogleraar aan het Georgetown University Law Center, voormalig beleidsadviseur van onder anderen Robert Kennedy en Bill Clinton, en auteur van het recent verschenen So rich, so poor. Stefano Scarpetta van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) en Giuliano Bonoli, hoogleraar aan de Université de Lausanne, doen hetzelfde vanuit Europees perspectief. UvA-hoogleraren Sweder van Wijnbergen, Evert Verhulp en Evelien Tonkens reflecteren op de internationale lezingen vanuit het Nederlandse perspectief.

Kansrijke veranderingen

Veranderingen hebben bij uitstek een kans in een tijd van economische crisis doordat de urgentie duidelijker zichtbaar is. Een economische neergang treft vooral kwetsbare groepen: laaggeschoolden, immigranten, vrouwen, mensen met een arbeidshandicap. Toch lijken overheden te aarzelen om structurele hervormingen door te voeren. Dat geldt ook voor Nederland, een van de rijkste landen van Europa. Een belangrijke reden is dat overheden hun begrotingstekort willen verminderen, wat op de korte termijn het gemakkelijkst te realiseren is door te bezuinigen op uitkeringen en op arbeidsmarktbeleid. Structurele veranderingen vragen in de regel meer tijd en resulteren pas op de langere termijn in een substantiële vermindering van uitgaven.

Tijd en locatie

De AIAS-jaarconferentie vindt plaats op woensdag 26 september, van 09.30 tot 17.00 uur. Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, 1016 EZ Amsterdam. De voertaal is Engels.