Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam heeft goede plannen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie, volgens de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek.

De Reviewcommissie, onder leiding van Frans van Vught, heeft de prestatieafspraken van universiteiten en hogescholen beoordeeld en brengt advies uit aan staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW).

De Universiteit van Amsterdam is positief beoordeeld. Met name de voornemens op het gebied van onderwijs (studierendement, verbetering van docenten), onderzoek (verschuiving van het budget richting succesvolle onderzoeksgroepen) en valorisatie (het uitgebreide netwerk aan partners en de directe inzet van kennis uit bèta- en medisch onderzoek) worden geroemd.

De voorgenomen samenwerking tussen de UvA en de VU kon niet worden meegewogen bij de beoordeling, omdat dit niet paste in het beoordelingskader. 'Dat is wel jammer', aldus Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA. 'Juist die samenwerking, bijvoorbeeld het samenvoegen van de bètafaculteiten, sluit perfect aan bij de plannen van het ministerie van OCW om meer internationaal talent aan te trekken en het onderzoek en onderwijs verder te versterken. En het past goed bij het topsectorenbeleid en de verdere aansluiting van de Amsterdamse Universiteiten bij het bedrijfsleven.'

Gunning: 'Ik ben ervan overtuigd dat als de UvA-VU samenwerking wel was meegewogen, wij op dit punt beter hadden gescoord.'

Alle beoordeelde instellingen hebben in de komende periode gesprekken met het ministerie over de prestatieafspraken. Op basis van het advies van de Reviewcommissie en deze gesprekken besluit het kabinet uiterlijk 1 november over de verdeling van een klein deel van het onderwijsbudget.