Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland is voldoende tot ruim voldoende. Dit concluderen onderzoekers van het Kohnstamm Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) uit een landelijk representatieve peiling, die werd uitgevoerd met een subsidie van het ministerie van SZW. De resultaten van het onderzoek worden op maandag 8 oktober aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers zijn in het algemeen tevreden over de kwaliteit van hun buitenschoolse opvang (BSO). Die tevredenheid komt overeen met het resultaat van objectieve beoordelingen die getrainde observatoren deden tijdens hun observaties van 33 aspecten gedurende een hele BSO-middag op 78 locaties. Deze beoordelingen leverden een voldoende, en soms ruim voldoende score op over het geheel van alle aspecten. Sommige daarvan zijn bovengemiddeld goed in orde, zoals de inrichting van de ruimtes en de dagindeling met het activiteitenaanbod. Op andere punten kan het beter. Zo zijn de materialen voor 'taal en denken' en voor 'muziek, dans en drama' aan de magere kant, en laat het wederzijdse contact tussen BSO's en basisscholen te wensen over.

'Begeleiden van sociale interacties' vatbaar voor verbetering

Tijdens de BSO-bezoeken werden interacties gefilmd tussen pedagogisch medewerkers en kinderen. Deze opnamen zijn vervolgens door getrainde beoordelaars bekeken op zes interactievaardigheden waarover goede pedagogisch medewerkers beschikken. Op het gebied van de zorg voor de kinderen en hun welbevinden blijken de pedagogisch medewerkers als groep ruim voldoende te functioneren in het bieden van 'emotionele ondersteuning' aan de kinderen, het tonen van 'respect voor hun autonomie', en het geven van 'regie en leiding' aan de groep. De meer educatieve vaardigheden - 'praten en uitleggen' en 'ontwikkelingsstimulering' - gebeuren in (ruim) voldoende mate. Het 'begeleiden van sociale interacties' blijkt voor verbetering vatbaar: pedagogisch medewerkers zouden kinderen meer kunnen stimuleren tot samenspelen, en hen beter kunnen begeleiden in het oplossen van onderlinge conflicten.

Kwaliteitsmonitor

De onderzoekers ontwikkelden tevens een Kwaliteitsmonitor BSO, waarmee locaties en organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden, hun eigen pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen. Deze kwaliteitsmonitor verschijnt begin oktober bij Uitgeverij SWP. Alle kinderopvangorganisaties met bso ontvangen een exemplaar via Bureau Kwaliteit Kinderopvang.

Publicatiegegevens

Boogaard, M. & Van Daalen-Kapteijns, M. (2012). Pedagogische kwaliteit van buitenschoolse opvang in Nederland. Rapport 879. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Boogaard, M., Van Daalen-Kapteijns, M. & Gevers Deynoot-Schaub, M. (2012). De Kwaliteitsmonitor BSO. Een instrument waarmee de buitenschoolse opvang de eigen pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen. Amsterdam: SWP.