Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Drie projecten aan de Universiteit van Amsterdam ontvangen een subsidie voor onderzoek naar excellentie op scholen. De onderzoeken richten zich op de identificatie en kenmerken van (potentieel) excellente leerlingen en studenten.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

 

De subsidies worden toegekend in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Excellentie in het onderwijs’ van de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO) van NWO. In totaal heeft PROO de acht onderzoeksvoorstellen met een subsidie gehonoreerd; er werden 42 aanvragen ingediend.

 

De gehonoreerde projecten

  • Verbeteren van de ontwikkeling van motivatie, zelfregulatie en prestaties van potentieel excellente leerlingen met behulp van een geïntegreerd verrijkingsprogramma voor wiskunde en geschiedenis (Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding)
    In dit project ontwikkelen de onderzoekers twee verrijkingsprogramma’s en experimenteren zij hiermee met verschillende typen taken en groepssamenstellingen. Het onderzoek wordt geleid door Carla van Boxtel en Thea Peetsma. Jaap Schuitema en Sonia Abrantes zijn als postdocs betrokken bij het project.
  • Ontwikkelingstrajecten naar excellentie (Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding)
    De onderzoekers bestuderen de samenhang tussen aanleg, achtergrond-, motivationele, emotionele en sociale kenmerken van leerlingen en onderwijsgerelateerde factoren in het voorspellen van excellentie. Projectleiders zijn Thea Peetsma en Ineke van der Veen. Lisette Hornstra is als postdoc betrokken.
  • Verheft het tij alle schepen? (Faculteit Economie en Bedrijfskunde)
    De onderzoekers richten zich op het meten van het effect van een verbredingsprogramma op de leerprestaties van excellente leerlingen in twee experimenten. Erik Plug leidt dit onderzoek.