Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Zeventien universiteiten hebben vandaag hun handtekening gezet onder de zogeheten prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Met de overeenkomst zijn concrete maatregelen vastgelegd voor verbetering van onderwijs en onderzoek.

Gunning en Zijlstra
Halbe Zijlstra en Louise Gunning (foto: Xandra Baldessari)

De prestatieafspraken moeten de komende jaren leiden tot minder studievertraging, een meer ambitieuze studiecultuur, beter onderwijs en meer gerichte matching van studenten aan studierichtingen.

De UvA heeft zich onder andere tot doel gesteld het aantal studenten dat binnen vier jaar een bachelor haalt jaarlijks met 4 procent te laten stijgen, tot 70 procent in 2015. Uitval en overstap in het eerste jaar moeten significant dalen. Eind 2014 moet bovendien 90 procent van alle docenten met een vaste aanstelling een basiskwalificatie onderwijs bezitten. Matching zal worden verbeterd door intakeprocedures - zoals ‘immersion weeks’, waarbij middelbare scholieren kunnen controleren of hun gemaakte studiekeuze nog steeds de juiste is.

Namens de UvA tekent Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur, de afspraken. Voor de UvA is hiermee een bedrag van ruim 13 miljoen euro aan rijksbijdrage veiliggesteld. Het kabinet garandeert, met het ondertekenen van de prestatieafspraken, de ambitieuze plannen met de benodigde bekostiging en wetgeving te ondersteunen.

‘We zijn blij dat we afspraken hebben kunnen maken die in lijn zijn met ons instellingsplan. Zo versterken we de inspanningen voor een ambitieus studieklimaat en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs’, aldus Louise Gunning. ‘We zien ernaar uit met het komende kabinet op deze ingeslagen weg voort te gaan’

Vijf procent van het onderwijsbudget is gekoppeld aan het behalen van de prestatieafspraken, en daarmee vanaf 2016 afhankelijk van het behalen van de gemaakte afspraken. Nog eens twee procent is gekoppeld  aan de doelstellingen in de profilering van de universiteiten.

De prestatieafspraken werden afgelopen september positief beoordeeld door de Reviewcommissie, die de staatssecretaris van advies voorzag. Bij de UvA werden met name de voornemens op het gebied van studierendement, verbetering van docenten, de verschuiving van het budget richting succesvolle onderzoeksgroepen en het uitgebreide netwerk aan partners en de directe inzet van kennis uit bèta- en medisch onderzoek in de praktijk geroemd.