Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Prof. dr. Arnoud Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de UvA, treedt per 1 januari 2013 aan als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij blijft daarnaast hoogleraar aan de UvA.

Naast Boot wordt ook prof. dr. mr. Mark Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, benoemd tot lid van de WRR. Met de benoemingen wordt voorzien in de vacatures die ontstaan door het aflopen van de benoemingstermijn van prof. dr. Pieter Winsemius en het vertrek van prof. mr. Corien Prins.

Over Arnoud Boot

Prof. dr. Arnoud Boot (1960) is hoogleraar Ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de UvA, en directeur van het Amsterdam Center for Law & Economics van de UvA. Daarnaast is hij oprichter en directeur van het Amsterdam Center for Corporate Finance, Kroonlid van de SER, voorzitter van de Bankraad van De Nederlandsche Bank, en lid van het Advisory Scientific Committee of the European Systemic Risk Board (ESRB). Boot begon zijn academische carrière bij Northwestern University (1989-1992). Vervolgens werkte hij als visiting professor aan de Stockholm School of Economics in Zweden (1993-1995) om daarna directeur te worden van het Tinbergen Instituut (1994-1998). Daarnaast werkte hij voor ABN (1987-89) en McKinsey & Co (2000-2001). Boot is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW).

Over de WRR

De WRR is een onafhankelijke denktank voor de Nederlandse regering. De raad geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen vanuit een langetermijnperspectief. Deze onderwerpen zijn sectoroverstijgend en hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken waarmee beleidsmakers in de toekomst te maken kunnen krijgen.