Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Als we een fout maken, kunnen onze hersenen onderscheiden of het gaat om een impulsieve fout of om een fout doordat onze aandacht verslapt is. Deze twee soorten fouten brengen een verschillende hersenrespons teweeg.

Dit blijkt uit onderzoek van cognitieve neurowetenschappers van de UvA. De onderzoeksresultaten zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Neuroscience'.

Ons brein blijkt goed voorbereid op wat er moet gebeuren na het maken van een fout om een volgende fout te voorkomen: moeten we ons minder laten leiden door impulsen of onze aandacht weer herpakken? De onderzoekers - Joram van Driel, Richard Ridderinkhof en Mike Cohen - maken het bestaan van twee ‘subsystemen’ in de hersenen aannemelijk. Deze subsystemen verschillen in zowel het netwerk van hersengebieden dat actief is (gebieden voorin versus gebieden achterin het brein) als in de taal waarin ze communiceren (theta-golven versus alpha-golven).

Razendsnelle detectie

Uit de neurowetenschappen is bekend dat de hersenreacties die op fouten volgen, heel sterk zijn en dat er binnen honderd milliseconden een netwerk van meerdere hersengebieden wordt geactiveerd. Hierdoor verkeert het brein in een alertere staat, zodat niet weer dezelfde fout wordt gemaakt. Het brein is daarmee in staat razendsnel een fout te detecteren. Niet elke fout is echter hetzelfde: soms is het een te impulsieve reactie op een ‘cue’ uit de omgeving (iemand grijpt bijvoorbeeld naar een omvallende plant, maar dit blijkt een cactus te zijn), terwijl andere fouten juist ontstaan door verslapte aandacht (iemands gedachten dwalen af, waardoor hij door rood rijdt).

Impulsieve fout of verslapte aandacht

Terwijl met een elektro-encefalogram (EEG) de hersenactiviteit werd opgenomen, lieten de onderzoekers proefpersonen verschillende taken doen die erom bekend staan veel fouten voort te brengen. In een zogeheten Simon-taak moesten proefpersonen bijvoorbeeld met hun linkerhand reageren op een blauwe stip en met hun rechterhand op een groene. De stippen kunnen zowel aan de linker- als de rechterkant van het scherm verschijnen. De proefpersoon moet dus op de kleur letten en niet op de locatie.

Bij een impulsieve fout laat het brein zich leiden door de (taak-irrelevante) locatie wanneer de kleur en de locatie niet matchen. In die gevallen treedt er direct een reactie op: centraal voorin de hersenen zijn versterkte theta-golven (hersengolven van rond de 6 Hertz) te zien die naar andere zij-frontale gebieden communiceren dat er meer controle nodig is. Echter, wanneer de keren dat kleur en locatie niet matchen perfect te voorspellen zijn, is te zien dat de aandacht van de proefpersoon snel verslapt. In deze situatie wordt de taak makkelijker, maar de proefpersoon maakt nog steeds fouten. Hierbij is te zien dat de theta-activiteit iets afneemt, terwijl iets later en juist achterin de hersenen het onderdrukken van alpha-golven (rond de 10 Hertz) sterk toeneemt. Verlaagde alpha staat voor verhoogde aandacht.

Maatschappelijke implicaties

Het onderzoek is belangrijk voor verder wetenschappelijk onderzoek. Maar het heeft ook maatschappelijke en klinische implicaties, bijvoorbeeld met betrekking tot kinderen met ADHD. Onderzoek kan uitwijzen of een individueel kind met ADHD vooral kampt met impulsief handelen of juist met afdwalende aandacht, en hoe dit zich uit in het soort fouten dat deze kinderenj maken in de klas. Vervolgens kan worden gekeken in hoeverre de hersenmechanismen aanwezig zijn waarmee zij de controle adequaat kunnen aanhalen nadat ze impulsieve dan wel afdwaalfouten gemaakt hebben, en wat het effect is van therapie of medicatie op deze mechanismen.

Pubicatiegegevens

Joram van Driel, K. Richard Ridderinkhof & Michael X. Cohen: ‘Not All Errors Are Alike: Theta and Alpha EEG Dynamics Relate to Differences in Error-Processing Dynamics’, in: The Journal of Neuroscience (21 november 2012).